หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางริ้น ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางริ้น 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางริ้น 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางริ้น 23 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงาน สกสค. ระนอง หอประชุมเล็ก 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงาน สกสค. ระนอง หอประชุมเล็ก 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น เวทีกลาง 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น เวทีกลาง 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคารอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร 107 ห้อง ป.4 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร 107 ห้อง ป.5 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร 107 ห้อง ป.6 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร ป.1 ก ห้อง ป.1 21 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคาร ป.1 ก ห้อง ป.1 22 ธ.ค. 2559 09.00 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]