หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 21 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 4 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]