หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 21 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 12.30-13.45
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 22 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 12.30-13.45 น.
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 12.30-13.45 น.
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 23 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 12.30-13.45 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 22 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น.
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 22 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 12.30-13.45 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]