หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   18 ธ.ค. 2559   19 ธ.ค. 2559   20 ธ.ค. 2559   21 ธ.ค. 2559   22 ธ.ค. 2559   23 ธ.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ธ.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00
2 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-323 23 ธ.ค. 2559 09.00
3 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-223 23 ธ.ค. 2559 09.00
4 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกระบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421-423 23 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนกงาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 23 ธ.ค. 2559 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนกงาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 23 ธ.ค. 2559 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนกงาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 23 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ หอประชุม 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2559 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางริ้น 23 ธ.ค. 2559 09.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางริ้น อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 23 ธ.ค. 2559 09.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 23 ธ.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม อาคาร 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 1 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
3 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 2 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
5 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
6 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 3 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
7 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
8 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชาติเฉลิม เวที 5 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
9 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
10 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 3 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
11 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
12 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 1 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
13 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
14 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงแรมไอเฟลอินน์ เวที 2 23 ธ.ค. 2559 13.00-17.00
15 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนระนอง เวที 1 ชั้น 1 23 ธ.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระนอง 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง 23 ธ.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระนอง 23 ธ.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ภูเขาหญ้า 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารแก้วกัลยา ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2559 09.00-17.00
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลหงาว อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00-15.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อาคารอเนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2559 09.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อาคาร 2 ชั้น 3 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หอประชุม 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 23 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อาคารโดม 23 ธ.ค. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 303 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 306 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 3 ห้อง 301 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 2 (สำนักงาน) ชั้น 2 ห้อง โถง 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 1 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 105/29 ชั้น 2 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 4 (พลศึกษา) ชั้น 2 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 2 (สำนักงาน) ชั้น 2 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
5 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 4 (พลศึกษา) ชั้น 2 23 ธ.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 6 ห้อง ห้องสมุด 23 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อาคาร 6 ห้อง ห้องสมุด 23 ธ.ค. 2559 13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]