หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 14 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 14 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 14 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 14 พ.ย. 2559 12.00 - 13.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที เก็บตัวห้อง 213
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที เก็บตัวห้อง 212
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที เก็บตัวห้อง 222
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 14 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที เก็บตัว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องสมุดใหม่
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที เก็บตัวห้องมอนเตสซอรี่
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 14 พ.ย. 2559 12.00 - 15.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที เก็บตัวห้องมอนเตสซอรี่
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดใหม่ 14 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดใหม่ 14 พ.ย. 2559 10.30 - 11.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]