หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย สนามบาสเกตบอล 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย สนามค่ายลูกเสือ 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย พื้นที่ว่างข้างสนามบาสเกตบอล 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 08.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 4 ห้อง 412 15 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 08.30 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 4 ห้อง 414 15 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 08.30 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 4 ห้อง 414 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 08.30 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 5 ห้อง ห้อง 523 - 525 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 08.30 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 1 ห้อง 122 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 08.30 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 4 ห้อง 412 14 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 08.30 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนอมถวาย อาคาร 4 ห้อง 412 14 พ.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อน เวลา 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]