หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 14 พ.ย. 2559 08.30 - 10.30 ให้มารายงานตัวก่อน 08.00 น.
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2559 08.30 - 13.30 ให้มารายงานตัวก่อน 08.00 น.
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 พ.ย. 2559 08.30 - 11.30 ให้มารายงานตัวก่อน 08.00 น.
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 14 พ.ย. 2559 08.30 - 13.30 ให้มารายงานตัวก่อน 08.00 น.
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 14 พ.ย. 2559 08.30 - 13.30 ให้มารายงานตัวก่อน 08.00 น.
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2559 13.30 - 16.30 ให้มารายงานตัวก่อน 13.00 น.
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารจำปี ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 13 พ.ย. 2559 13.30 - 16.30 ให้มารายงานตัวก่อน 13.00 น.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 13 พ.ย. 2559 08.30 - 11.30 ให้มารายงานตัวก่อน 08.00 น.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 14 พ.ย. 2559 13.30 - 16.30 ให้มารายงานตัวก่อน 13.00 น.
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2559 08.30 - 11.30 ให้มารายงานตัวก่อน 08.00 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารกรรณิการ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2559 08.30 - 11.30 ให้มารายงานตัวก่อน 08.00 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนรวบ อาคารดาหลา ชั้น 1 ห้อง ห้องคุณธรรม 13 พ.ย. 2559 08.30 - 16.30 ให้มารายงานตัวก่อน 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]