หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป1 14 พ.ย. 2559 09.00-11.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป2 14 พ.ย. 2559 09.00-11.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ม3 14 พ.ย. 2559 09.00-11.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3-ป.4 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3-ป.4 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ม1 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องสังคม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทย์ 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]