หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารคาเร็ตโต ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 , ป.6/7 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารคาเร็ตโต ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารไมเคิ้ล ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 , ป.6/2 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ส่งเล่มโครงงานวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ ห้องทะเบียน โรงเรียนนิรมลชุมพร
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารไมเคิ้ล ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ส่งเล่มโครงงานวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ ห้องทะเบียน โรงเรียนนิรมลชุมพร
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารไมเคิ้ล ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 , ป.5/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ส่งเล่มโครงงานวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ ห้องทะเบียน โรงเรียนนิรมลชุมพร
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารไมเคิ้ล ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ส่งเล่มโครงงานวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ ห้องทะเบียน โรงเรียนนิรมลชุมพร
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารมารีอา ชั้นล่าง 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร อาคารมารีอา ชั้นล่าง 14 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิรมลชุมพร หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารไมเคิ้ล 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิรมลชุมพร หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารไมเคิ้ล 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสามแก้ว) อาคารเอนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ประดิษฐ์เครื่องร่อน 09.00-11.00 เวลาแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีม
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสามแก้ว) อาคารเอนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ประดิษฐ์เครื่องร่อน 09.00-12.00 เวลาแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีม
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสามแก้ว) อาคารเอนกประสงค์ 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ประดิษฐ์เครื่องร่อน 09.00-12.00 เวลาแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีม
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสามแก้ว) อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ประดิษฐ์เครื่องร่อน 09.00-12.00 เวลาแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีม
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสามแก้ว) อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ประดิษฐ์เครื่องร่อน 09.00-12.00 เวลาแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]