หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511,512 (ห้องแต่งเพลง), 513 (ห้องแข่งขัน) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511,512,514,515 (ห้องแต่งเพลง), 513 (ห้องแข่งขัน) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 21
13.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 (ห้องแต่งเพลง), 513 (ห้องแข่งขัน) 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 (ห้องแข่งขัน), 523 (ห้องพักกรรมการ) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524,525 (ห้องแข่งขัน), 523 (ห้องพักกรรมการ) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 (ห้องแข่งขัน), 523 (ห้องพักกรรมการ) 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง, แข่งต่อจากโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง, แข่งต่อจากภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-15.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม โดมริมน้ำ ชั้น 1 ห้อง โดมริมน้ำ 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 30
09.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 14 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง, แข่งต่อจากสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.1-ม.3


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]