หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป5 - ป6 14 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 4 15 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป5 - ป6 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 14 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]