หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 82 44 55.7% 19 24.05% 9 11.39% 7 8.86% 79
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 58 36 75% 8 16.67% 4 8.33% 0 0% 48
3 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 67 33 51.56% 17 26.56% 11 17.19% 3 4.69% 64
4 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 58 30 54.55% 16 29.09% 3 5.45% 6 10.91% 55
5 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 51 28 59.57% 10 21.28% 4 8.51% 5 10.64% 47
6 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 45 25 55.56% 8 17.78% 6 13.33% 6 13.33% 45
7 โรงเรียนสหศึกษา 38 24 64.86% 5 13.51% 1 2.7% 7 18.92% 37
8 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 54 23 48.94% 10 21.28% 8 17.02% 6 12.77% 47
9 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 55 20 40.82% 17 34.69% 7 14.29% 5 10.2% 49
10 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 41 20 50% 10 25% 5 12.5% 5 12.5% 40
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 32 19 59.38% 7 21.88% 2 6.25% 4 12.5% 32
12 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 30 19 63.33% 5 16.67% 5 16.67% 1 3.33% 30
13 โรงเรียนบ้านเนินทอง 38 17 45.95% 10 27.03% 7 18.92% 3 8.11% 37
14 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 36 17 50% 8 23.53% 2 5.88% 7 20.59% 34
15 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 36 16 51.61% 5 16.13% 7 22.58% 3 9.68% 31
16 โรงเรียนบ้านหาดใน 35 16 53.33% 4 13.33% 4 13.33% 6 20% 30
17 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 21 16 80% 2 10% 1 5% 1 5% 20
18 โรงเรียนบ้านงาช้าง 22 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านจันทึง 21 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 0 0% 18
20 โรงเรียนบ้านทรายขาว 21 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
21 โรงเรียนนิรมลชุมพร 30 13 43.33% 7 23.33% 6 20% 4 13.33% 30
22 โรงเรียนประชานิคม 2 33 13 48.15% 7 25.93% 4 14.81% 3 11.11% 27
23 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 26 13 52% 6 24% 5 20% 1 4% 25
24 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 20 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
25 โรงเรียนบ้านบางคอย 21 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนวัดดอนรวบ 37 12 36.36% 10 30.3% 5 15.15% 6 18.18% 33
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 33 11 33.33% 7 21.21% 8 24.24% 7 21.21% 33
28 โรงเรียนประชานิคม 4 26 11 44% 6 24% 6 24% 2 8% 25
29 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนวัดดอนเมือง 32 10 35.71% 6 21.43% 6 21.43% 6 21.43% 28
31 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 21 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
32 โรงเรียนวัดหัวกรูด 22 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
33 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 36 9 26.47% 12 35.29% 8 23.53% 5 14.71% 34
34 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 24 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
35 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 29 9 37.5% 6 25% 6 25% 3 12.5% 24
36 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 25 9 37.5% 6 25% 4 16.67% 5 20.83% 24
37 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 15 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
38 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 21 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
39 โรงเรียนบ้านบางจาก 27 8 30.77% 9 34.62% 5 19.23% 4 15.38% 26
40 โรงเรียนบ้านเขาวง 17 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 25 8 38.1% 2 9.52% 5 23.81% 6 28.57% 21
42 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 18 8 44.44% 1 5.56% 8 44.44% 1 5.56% 18
43 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
44 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 17 7 41.18% 5 29.41% 5 29.41% 0 0% 17
45 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 18 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
46 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 15 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
48 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
49 โรงเรียนวัดหูรอ 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
50 โรงเรียนวัดทุ่งคา 13 7 58.33% 1 8.33% 4 33.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 20 6 30% 6 30% 5 25% 3 15% 20
52 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 19 6 33.33% 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 18
53 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
54 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 14 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
56 โรงเรียนประชาพัฒนา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านปากคลอง 13 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านวังช้าง 22 5 23.81% 8 38.1% 2 9.52% 6 28.57% 21
59 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 23 5 38.46% 7 53.85% 0 0% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 17 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 15 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
62 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 14 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
64 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 13 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
65 โรงเรียนบ้านละมุ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 22 4 20% 6 30% 7 35% 3 15% 20
67 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 21 4 19.05% 4 19.05% 9 42.86% 4 19.05% 21
68 โรงเรียนบ้านนาแซะ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
71 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 12 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
72 โรงเรียนบ้านกลาง 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านบางหลง 9 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
75 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
76 โรงเรียนบ้านคอกม้า 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านบึงลัด 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านหัวถนน 16 3 18.75% 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 16
79 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 17 3 18.75% 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 16
80 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 13 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
81 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านหัวว่าว 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านยายไท 10 3 30% 3 30% 0 0% 4 40% 10
85 โรงเรียนบ้านชุมโค 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านเขาพาง 10 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
88 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 9 3 33.33% 0 0% 6 66.67% 0 0% 9
89 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านถ้ำธง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดบางแหวน 17 2 13.33% 9 60% 3 20% 1 6.67% 15
92 โรงเรียนบ้านสามเสียม 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนชุมพรศึกษา 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
95 โรงเรียนวัดคูขุด 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านหินกบ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
99 โรงเรียนบ้านในห้วย 8 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนวัดเชิงกระ 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
101 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 9 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
102 โรงเรียนวัดดอนยาง 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 9 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
105 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านรับร่อ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดบางลึก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
111 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านดอนทราย 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านศาลาลอย 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดวังครก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านคอสน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านไชยราช 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]