หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 20 43 31
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 10 26 19
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 26 37 34
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 13 29 16
5 005 โรงเรียนชุมชนประชานิคม 30 51 44
6 006 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 45 86 65
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 22 32 26
8 092 โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา 0 0 0
9 017 โรงเรียนบ้านกลาง 8 29 13
10 025 โรงเรียนบ้านคลองสูบ 19 32 29
11 026 โรงเรียนบ้านคอกม้า 6 20 10
12 028 โรงเรียนบ้านคอสน 1 2 1
13 027 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 7 14 8
14 029 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 54 125 84
15 030 โรงเรียนบ้านงาช้าง 22 54 35
16 031 โรงเรียนบ้านจันทึง 21 95 35
17 033 โรงเรียนบ้านชุมโค 9 16 13
18 032 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 7 12 10
19 036 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 10 24 17
20 037 โรงเรียนบ้านดอนทราย 3 6 5
21 035 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 18 39 26
22 038 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 41 78 57
23 039 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 4 23 9
24 040 โรงเรียนบ้านถ้ำธง 3 8 5
25 041 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 1 1
26 043 โรงเรียนบ้านทรายขาว 21 88 42
27 042 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 0 0 0
28 047 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น 0 0 0
29 048 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 21 35 28
30 050 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น 1 2 2
31 051 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 6 19 12
32 049 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 6 9 6
33 044 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 15 29 23
34 046 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 17 38 28
35 045 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 20 57 29
36 052 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 17 31 22
37 053 โรงเรียนบ้านนาแซะ 9 19 12
38 054 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 5 2
39 055 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 9 32 16
40 060 โรงเรียนบ้านบางคอย 21 38 30
41 061 โรงเรียนบ้านบางจาก 27 53 38
42 063 โรงเรียนบ้านบางหลง 9 14 12
43 062 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 67 150 92
44 064 โรงเรียนบ้านบึงลัด 5 12 9
45 058 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง 0 0 0
46 059 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 2 4 3
47 065 โรงเรียนบ้านปากคลอง 13 32 22
48 066 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 15 29 17
49 067 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 9 19 14
50 068 โรงเรียนบ้านยายไท 10 17 11
51 069 โรงเรียนบ้านรับร่อ 3 8 6
52 070 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 58 107 84
53 071 โรงเรียนบ้านละมุ 6 13 11
54 072 โรงเรียนบ้านวังช้าง 22 37 31
55 073 โรงเรียนบ้านศาลาลอย 3 3 3
56 074 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 7 21 12
57 075 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 21 32 22
58 076 โรงเรียนบ้านสามเสียม 9 15 13
59 077 โรงเรียนบ้านหนองเนียน 12 31 18
60 078 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10 19 12
61 080 โรงเรียนบ้านหัวถนน 16 21 20
62 081 โรงเรียนบ้านหัวว่าว 7 10 7
63 082 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 7 25 14
64 084 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 3 10 5
65 085 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 24 49 36
66 086 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 23 30 28
67 083 โรงเรียนบ้านหาดใน 35 60 44
68 087 โรงเรียนบ้านหินกบ 7 18 8
69 088 โรงเรียนบ้านหินแก้ว 13 22 18
70 079 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 15 29 23
71 019 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 14 28 21
72 020 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 15 33 28
73 021 โรงเรียนบ้านเขาพาง 10 17 14
74 022 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 25 46 33
75 024 โรงเรียนบ้านเขาวง 17 29 22
76 023 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 0 0 0
77 056 โรงเรียนบ้านเนินทอง 38 69 49
78 138 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 13 34 23
79 018 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 2 2 2
80 057 โรงเรียนบ้านในห้วย 8 12 11
81 090 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 16 13
82 091 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 2 4 3
83 034 โรงเรียนบ้านไชยราช 1 6 3
84 093 โรงเรียนประชานิคม 2 33 52 38
85 095 โรงเรียนประชานิคม 4 26 54 42
86 096 โรงเรียนประชาพัฒนา 8 21 14
87 097 โรงเรียนประชาสันติ 0 0 0
88 098 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ 9 19 17
89 100 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย 4 8 6
90 137 โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ 7 14 7
91 103 โรงเรียนวัดขุนกระทิง 9 18 14
92 104 โรงเรียนวัดควนมณี 0 0 0
93 105 โรงเรียนวัดคูขุด 6 15 10
94 107 โรงเรียนวัดดอนกุฎี 0 0 0
95 108 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 17 37 24
96 109 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 15 38 26
97 111 โรงเรียนวัดดอนยาง 6 16 6
98 112 โรงเรียนวัดดอนรวบ 37 66 50
99 110 โรงเรียนวัดดอนเมือง 32 45 41
100 113 โรงเรียนวัดทุ่งคา 13 29 19
101 115 โรงเรียนวัดนาทุ่ง 9 21 16
102 114 โรงเรียนวัดน้อมถวาย 29 53 39
103 116 โรงเรียนวัดบางลึก 2 4 2
104 117 โรงเรียนวัดบางแหวน 17 31 24
105 118 โรงเรียนวัดปากด่าน 0 0 0
106 119 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 55 115 73
107 120 โรงเรียนวัดวังครก 1 2 2
108 121 โรงเรียนวัดวังไผ่ 0 0 0
109 122 โรงเรียนวัดหัวกรูด 22 56 35
110 123 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 36 60 41
111 124 โรงเรียนวัดหูรอ 11 17 15
112 106 โรงเรียนวัดเชิงกระ 7 12 10
113 125 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา 0 0 0
114 128 โรงเรียนอนุบาลชุมพร 58 84 61
115 130 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 51 131 86
116 131 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 3 22 7
117 132 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 36 79 54
118 135 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 14 22 20
119 136 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข 14 15 15
120 134 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 21 35 25
121 011 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแก้ว) 0 0 0
122 101 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 36 95 42
123 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 21 34 25
124 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 33 71 52
125 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 82 207 132
126 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 32 51 37
127 008 โรงเรียนชุมพรศึกษา 6 15 9
128 016 โรงเรียนนิรมลชุมพร 30 66 44
129 099 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 7 13 10
130 127 โรงเรียนสหศึกษา 38 72 52
131 129 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ 18 35 24
132 133 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย 12 24 17
133 126 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล 0 0 0
134 102 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 8 18 12
135 009 โรงเรียน ตชด.สันตินิมิตร 0 0 0
136 010 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 25 66 40
รวม 2133 4428 3035
7463

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]