สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 44 19 9 7 72
2 อนุบาลชุมพร 36 8 4 0 48
3 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 33 17 11 3 61
4 บ้านร้านตัดผม 30 16 3 6 49
5 อนุบาลท่าแซะ 28 10 4 5 42
6 ชุมชนมาบอำมฤต 25 8 6 6 39
7 สหศึกษา 24 5 1 7 30
8 บ้านคันธทรัพย์ 23 10 8 6 41
9 วัดพิชัยยาราม 20 17 7 5 44
10 บ้านดอนไทรงาม 20 10 5 5 35
11 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 19 7 2 4 28
12 ชุมชนประชานิคม 19 5 5 1 29
13 บ้านเนินทอง 17 10 7 3 34
14 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 17 8 2 7 27
15 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 16 5 7 3 28
16 บ้านหาดใน 16 4 4 6 24
17 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 16 2 1 1 19
18 บ้านงาช้าง 15 2 2 0 19
19 บ้านจันทึง 15 1 2 0 18
20 บ้านทรายขาว 14 4 2 0 20
21 นิรมลชุมพร 13 7 6 4 26
22 ประชานิคม 2 13 7 4 3 24
23 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 13 6 5 1 24
24 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 13 4 2 0 19
25 บ้านบางคอย 13 3 2 1 18
26 วัดดอนรวบ 12 10 5 6 27
27 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 11 7 8 7 26
28 ประชานิคม 4 11 6 6 2 23
29 บ้านเขาบ่อ 11 2 1 1 14
30 วัดดอนเมือง 10 6 6 6 22
31 บ้านทุ่งมะขาม 10 5 3 2 18
32 วัดหัวกรูด 10 3 4 2 17
33 วัดหาดทรายแก้ว 9 12 8 5 29
34 บ้านหาดส้มแป้น 9 7 4 1 20
35 วัดน้อมถวาย 9 6 6 3 21
36 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 9 6 4 5 19
37 บ้านห้วยรากไม้ 9 5 0 0 14
38 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 9 4 2 3 15
39 บ้านบางจาก 8 9 5 4 22
40 บ้านเขาวง 8 4 1 1 13
41 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 8 2 5 6 15
42 บ้านดอนเคี่ยม 8 1 8 1 17
43 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 8 0 1 1 9
44 วัดดอนทรายแก้ว 7 5 5 0 17
45 อนุบาลดรุณรัตน์ 7 5 2 1 14
46 ชุมชนบ้านนาชะอัง 7 4 0 1 11
47 วัดดอนมะม่วง 7 3 4 1 14
48 อนุบาลสุภาภรณ์ 7 2 3 2 12
49 วัดหูรอ 7 2 0 1 9
50 วัดทุ่งคา 7 1 4 0 12
51 บ้านท่าไม้ลาย 6 6 5 3 17
52 บ้านคลองสูบ 6 4 4 4 14
53 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 6 4 1 4 11
54 บ้านเขาชันโต๊ะ 6 1 3 2 10
55 ฝวาหมินกงลิ 6 1 2 0 9
56 ประชาพัฒนา 6 1 1 0 8
57 บ้านปากคลอง 6 0 3 2 9
58 บ้านวังช้าง 5 8 2 6 15
59 บ้านหาดหงส์ 5 7 0 1 12
60 บ้านท่าลานทอง 5 6 2 2 13
61 บ้านท่ามะปริง 5 4 2 3 11
62 บ้านหนองเนียน 5 3 2 2 10
63 อนุบาลอำนวยสุข 5 3 1 3 9
64 บ้านหินแก้ว 5 2 2 3 9
65 บ้านละมุ 5 0 1 0 6
66 ชุมชนวัดหาดพันไกร 4 6 7 3 17
67 ไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 4 4 9 4 17
68 บ้านนาแซะ 4 3 1 1 8
69 บ้านหนองเรือ 4 2 4 0 10
70 บ้านดอนตะเคียน 4 2 3 1 9
71 อนุบาลปานฤทัย 4 2 2 4 8
72 บ้านกลาง 4 1 2 1 7
73 บ้านหาดทรายรี 4 1 2 0 7
74 บ้านบางหลง 4 1 1 2 6
75 ราชประชานุเคราะห์ 20 4 1 1 2 6
76 บ้านคอกม้า 4 0 2 0 6
77 บ้านบึงลัด 4 0 0 0 4
78 บ้านหัวถนน 3 7 5 1 15
79 บ้านธรรมเจริญ 3 6 5 2 14
80 บ้านเหมืองทอง 3 6 3 1 12
81 บ้านพรุตะเคียน 3 4 1 0 8
82 บ้านหัวว่าว 3 4 0 0 7
83 บ้านสวนทรัพย์ 3 3 1 0 7
84 บ้านยายไท 3 3 0 4 6
85 บ้านชุมโค 3 2 3 1 8
86 บ้านเขาพาง 3 2 0 2 5
87 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 3 2 0 2 5
88 วัดนาทุ่ง 3 0 6 0 9
89 บ้านทุ่งหงษ์ 3 0 2 1 5
90 บ้านถ้ำธง 3 0 0 0 3
91 วัดบางแหวน 2 9 3 1 14
92 บ้านสามเสียม 2 4 2 1 8
93 ชุมพรศึกษา 2 4 0 0 6
94 บ้านใหม่พัฒนา 2 3 1 3 6
95 วัดคูขุด 2 3 0 1 5
96 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 2 2 3 0 7
97 บ้านคอเตี้ย 2 2 3 0 7
98 บ้านหินกบ 2 2 2 1 6
99 บ้านในห้วย 2 1 4 1 7
100 วัดเชิงกระ 2 1 2 2 5
101 วัดขุนกระทิง 1 5 3 0 9
102 วัดดอนยาง 1 4 0 0 5
103 ลิตเติ้ลแลมบ์ 1 3 2 1 6
104 บ้านน้ำเย็น 1 3 2 1 6
105 บ้านทุ่งเรี้ย 1 2 2 1 5
106 บ้านตาหงษ์ 1 2 0 0 3
107 อนุบาลบ้านเนินสำลี 1 1 1 0 3
108 บ้านรับร่อ 1 1 1 0 3
109 วัดบางลึก 1 0 1 0 2
110 บ้านใหม่สมบูรณ์ 1 0 0 1 1
111 บ้านน้ำพุ 1 0 0 0 1
112 บ้านทุ่งวัวแล่น 1 0 0 0 1
113 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 0 0 0 1
114 พุทธยาคมศรียาภัย 0 1 3 0 4
115 บ้านดอนทราย 0 1 2 0 3
116 บ้านหาดภราดรภาพ 0 1 1 1 2
117 บ้านศาลาลอย 0 1 0 0 1
118 วัดวังครก 0 1 0 0 1
119 บ้านบ่ออิฐ 0 0 2 0 2
120 บ้านแก่งเพกา 0 0 2 0 2
121 บ้านคอสน 0 0 1 0 1
122 บ้านไชยราช 0 0 1 0 1
รวม 932 481 341 228 1,982