สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมพร 36 8 4 0 48
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 34 18 8 7 60
3 บ้านร้านตัดผม 25 16 3 6 44
4 สหศึกษา 24 5 1 7 30
5 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 22 16 11 3 49
6 วัดพิชัยยาราม 20 17 7 5 44
7 บ้านดอนไทรงาม 20 10 5 5 35
8 ชุมชนมาบอำมฤต 20 8 5 6 33
9 บ้านคันธทรัพย์ 19 10 7 6 36
10 อนุบาลท่าแซะ 19 9 4 4 32
11 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 19 7 2 4 28
12 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 17 8 2 7 27
13 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 16 2 1 1 19
14 บ้านเนินทอง 15 9 7 3 31
15 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 15 5 7 3 27
16 บ้านงาช้าง 15 2 2 0 19
17 บ้านจันทึง 15 1 2 0 18
18 ชุมชนประชานิคม 14 5 5 1 24
19 บ้านทรายขาว 14 4 2 0 20
20 นิรมลชุมพร 13 7 6 4 26
21 ประชานิคม 2 13 7 4 3 24
22 บ้านหาดใน 13 4 4 6 21
23 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 13 4 2 0 19
24 วัดดอนรวบ 12 10 5 6 27
25 ประชานิคม 4 11 6 6 2 23
26 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 11 6 5 1 22
27 บ้านเขาบ่อ 11 2 1 1 14
28 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 10 5 6 7 21
29 บ้านทุ่งมะขาม 10 5 3 2 18
30 วัดหัวกรูด 10 3 4 2 17
31 บ้านบางคอย 10 2 1 1 13
32 วัดหาดทรายแก้ว 9 12 8 5 29
33 บ้านหาดส้มแป้น 9 7 4 1 20
34 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 9 6 4 5 19
35 บ้านห้วยรากไม้ 9 5 0 0 14
36 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 9 4 2 3 15
37 วัดดอนเมือง 8 5 6 6 19
38 วัดน้อมถวาย 8 4 6 3 18
39 บ้านเขาวง 8 3 1 1 12
40 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 8 2 5 6 15
41 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 8 0 1 1 9
42 บ้านบางจาก 7 9 5 4 21
43 วัดดอนทรายแก้ว 7 5 5 0 17
44 อนุบาลดรุณรัตน์ 7 5 2 1 14
45 วัดดอนมะม่วง 7 3 4 1 14
46 อนุบาลสุภาภรณ์ 7 2 3 2 12
47 วัดหูรอ 7 2 0 1 9
48 บ้านดอนเคี่ยม 7 1 8 1 16
49 วัดทุ่งคา 7 1 4 0 12
50 บ้านท่าไม้ลาย 6 6 5 3 17
51 บ้านคลองสูบ 6 4 4 4 14
52 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 6 4 1 4 11
53 ชุมชนบ้านนาชะอัง 6 4 0 1 10
54 บ้านเขาชันโต๊ะ 6 1 3 2 10
55 ฝวาหมินกงลิ 6 1 2 0 9
56 ประชาพัฒนา 6 1 1 0 8
57 บ้านปากคลอง 6 0 3 2 9
58 บ้านหาดหงส์ 5 7 0 1 12
59 บ้านหนองเนียน 5 3 2 2 10
60 อนุบาลอำนวยสุข 5 3 1 3 9
61 บ้านหินแก้ว 5 2 2 3 9
62 บ้านละมุ 5 0 1 0 6
63 ชุมชนวัดหาดพันไกร 4 6 7 3 17
64 ไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 4 4 9 4 17
65 บ้านนาแซะ 4 3 1 1 8
66 บ้านหนองเรือ 4 2 4 0 10
67 บ้านดอนตะเคียน 4 2 3 1 9
68 อนุบาลปานฤทัย 4 2 2 4 8
69 บ้านกลาง 4 1 2 1 7
70 บ้านหาดทรายรี 4 1 2 0 7
71 บ้านบางหลง 4 1 1 2 6
72 ราชประชานุเคราะห์ 20 4 1 1 2 6
73 บ้านคอกม้า 4 0 2 0 6
74 บ้านหัวถนน 3 7 5 1 15
75 บ้านธรรมเจริญ 3 6 5 2 14
76 บ้านเหมืองทอง 3 6 3 1 12
77 บ้านพรุตะเคียน 3 4 1 0 8
78 บ้านสวนทรัพย์ 3 3 1 0 7
79 บ้านยายไท 3 3 0 4 6
80 บ้านหัวว่าว 3 3 0 0 6
81 บ้านชุมโค 3 2 3 1 8
82 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 3 2 0 2 5
83 วัดนาทุ่ง 3 0 6 0 9
84 บ้านทุ่งหงษ์ 3 0 2 1 5
85 บ้านถ้ำธง 3 0 0 0 3
86 บ้านบึงลัด 3 0 0 0 3
87 บ้านวังช้าง 2 6 1 6 9
88 บ้านท่ามะปริง 2 4 2 3 8
89 บ้านสามเสียม 2 4 2 1 8
90 ชุมพรศึกษา 2 4 0 0 6
91 บ้านใหม่พัฒนา 2 3 1 3 6
92 วัดคูขุด 2 3 0 1 5
93 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 2 2 3 0 7
94 บ้านคอเตี้ย 2 2 3 0 7
95 บ้านเขาพาง 2 2 0 2 4
96 บ้านในห้วย 2 1 4 1 7
97 วัดเชิงกระ 2 1 2 2 5
98 บ้านหินกบ 2 1 2 1 5
99 วัดบางแหวน 1 7 3 1 11
100 บ้านท่าลานทอง 1 6 2 2 9
101 วัดขุนกระทิง 1 5 3 0 9
102 วัดดอนยาง 1 4 0 0 5
103 ลิตเติ้ลแลมบ์ 1 3 2 1 6
104 บ้านน้ำเย็น 1 3 2 1 6
105 บ้านทุ่งเรี้ย 1 2 2 1 5
106 บ้านตาหงษ์ 1 2 0 0 3
107 อนุบาลบ้านเนินสำลี 1 1 1 0 3
108 บ้านรับร่อ 1 1 1 0 3
109 วัดบางลึก 1 0 1 0 2
110 บ้านใหม่สมบูรณ์ 1 0 0 1 1
111 บ้านน้ำพุ 1 0 0 0 1
112 บ้านทุ่งวัวแล่น 1 0 0 0 1
113 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 0 0 0 1
114 พุทธยาคมศรียาภัย 0 1 3 0 4
115 บ้านดอนทราย 0 1 2 0 3
116 บ้านหาดภราดรภาพ 0 1 1 1 2
117 บ้านศาลาลอย 0 1 0 0 1
118 วัดวังครก 0 1 0 0 1
119 บ้านบ่ออิฐ 0 0 2 0 2
120 บ้านแก่งเพกา 0 0 2 0 2
121 บ้านคอสน 0 0 1 0 1
122 บ้านไชยราช 0 0 1 0 1
รวม 852 464 334 227 1,877