สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมพร 17 4 6 27 36 8 4 0 48
2 บ้านจันทึง 13 1 0 14 15 1 2 0 18
3 อนุบาลท่าแซะ 12 5 5 22 28 10 4 5 42
4 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 11 11 11 33 44 19 9 7 72
5 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 8 3 1 12 13 4 2 0 19
6 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 8 0 2 10 16 2 1 1 19
7 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 7 16 3 26 33 17 11 3 61
8 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 7 4 3 14 19 7 2 4 28
9 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 7 0 1 8 8 0 1 1 9
10 บ้านร้านตัดผม 6 7 11 24 30 16 3 6 49
11 บ้านดอนไทรงาม 6 4 4 14 20 10 5 5 35
12 ชุมชนมาบอำมฤต 6 3 6 15 25 8 6 6 39
13 บ้านคันธทรัพย์ 6 3 5 14 23 10 8 6 41
14 ประชานิคม 4 5 4 3 12 11 6 6 2 23
15 สหศึกษา 5 4 2 11 24 5 1 7 30
16 บ้านทรายขาว 5 3 2 10 14 4 2 0 20
17 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 5 3 1 9 16 5 7 3 28
18 วัดพิชัยยาราม 5 2 4 11 20 17 7 5 44
19 ชุมชนประชานิคม 4 7 3 14 19 5 5 1 29
20 บ้านงาช้าง 4 6 2 12 15 2 2 0 19
21 วัดน้อมถวาย 4 1 1 6 9 6 6 3 21
22 บ้านเนินทอง 3 8 6 17 17 10 7 3 34
23 วัดดอนเมือง 3 2 2 7 10 6 6 6 22
24 ประชานิคม 2 3 1 2 6 13 7 4 3 24
25 วัดดอนทรายแก้ว 3 1 0 4 7 5 5 0 17
26 บ้านท่าลานทอง 3 1 0 4 5 6 2 2 13
27 ชุมชนบ้านนาชะอัง 3 0 1 4 7 4 0 1 11
28 บ้านท่ามะปริง 3 0 1 4 5 4 2 3 11
29 บ้านหาดใน 2 5 4 11 16 4 4 6 24
30 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 2 4 1 7 17 8 2 7 27
31 บ้านเขาบ่อ 2 1 2 5 11 2 1 1 14
32 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 2 1 0 3 13 6 5 1 24
33 วัดดอนมะม่วง 2 1 0 3 7 3 4 1 14
34 บ้านถ้ำธง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
35 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 2 0 1 3 8 2 5 6 15
36 บ้านกลาง 2 0 1 3 4 1 2 1 7
37 บ้านคอกม้า 2 0 1 3 4 0 2 0 6
38 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1 4 4 9 11 7 8 7 26
39 บ้านหนองเรือ 1 3 0 4 4 2 4 0 10
40 บ้านห้วยรากไม้ 1 2 4 7 9 5 0 0 14
41 บ้านบางจาก 1 2 3 6 8 9 5 4 22
42 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1 2 2 5 9 6 4 5 19
43 นิรมลชุมพร 1 2 1 4 13 7 6 4 26
44 วัดดอนรวบ 1 2 1 4 12 10 5 6 27
45 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 2 1 4 9 4 2 3 15
46 วัดหูรอ 1 2 1 4 7 2 0 1 9
47 บ้านบางคอย 1 1 3 5 13 3 2 1 18
48 วัดหัวกรูด 1 1 2 4 10 3 4 2 17
49 บ้านหาดหงส์ 1 1 2 4 5 7 0 1 12
50 บ้านหาดส้มแป้น 1 1 1 3 9 7 4 1 20
51 บ้านละมุ 1 1 1 3 5 0 1 0 6
52 บ้านบางหลง 1 1 0 2 4 1 1 2 6
53 บ้านชุมโค 1 1 0 2 3 2 3 1 8
54 ประชาพัฒนา 1 0 2 3 6 1 1 0 8
55 บ้านวังช้าง 1 0 2 3 5 8 2 6 15
56 บ้านทุ่งมะขาม 1 0 1 2 10 5 3 2 18
57 บ้านปากคลอง 1 0 1 2 6 0 3 2 9
58 อนุบาลบ้านเนินสำลี 1 0 1 2 1 1 1 0 3
59 ชุมชนวัดหาดพันไกร 1 0 0 1 4 6 7 3 17
60 บ้านบึงลัด 1 0 0 1 4 0 0 0 4
61 บ้านสวนทรัพย์ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
62 บ้านทุ่งหงษ์ 1 0 0 1 3 0 2 1 5
63 ชุมพรศึกษา 1 0 0 1 2 4 0 0 6
64 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 2 2 3 0 7
65 บ้านตาหงษ์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
66 บ้านน้ำพุ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดหาดทรายแก้ว 0 3 1 4 9 12 8 5 29
68 ราชประชานุเคราะห์ 20 0 3 1 4 4 1 1 2 6
69 บ้านเขาวง 0 2 2 4 8 4 1 1 13
70 วัดทุ่งคา 0 2 1 3 7 1 4 0 12
71 วัดบางแหวน 0 2 1 3 2 9 3 1 14
72 บ้านหัวว่าว 0 2 0 2 3 4 0 0 7
73 บ้านดอนเคี่ยม 0 1 2 3 8 1 8 1 17
74 บ้านท่าไม้ลาย 0 1 2 3 6 6 5 3 17
75 บ้านคลองสูบ 0 1 2 3 6 4 4 4 14
76 บ้านเขาชันโต๊ะ 0 1 2 3 6 1 3 2 10
77 ไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 0 1 1 2 4 4 9 4 17
78 อนุบาลปานฤทัย 0 1 1 2 4 2 2 4 8
79 บ้านพรุตะเคียน 0 1 1 2 3 4 1 0 8
80 อนุบาลดรุณรัตน์ 0 1 0 1 7 5 2 1 14
81 อนุบาลสุภาภรณ์ 0 1 0 1 7 2 3 2 12
82 บ้านหินแก้ว 0 1 0 1 5 2 2 3 9
83 บ้านหาดทรายรี 0 1 0 1 4 1 2 0 7
84 บ้านยายไท 0 1 0 1 3 3 0 4 6
85 วัดนาทุ่ง 0 1 0 1 3 0 6 0 9
86 วัดเชิงกระ 0 1 0 1 2 1 2 2 5
87 วัดดอนยาง 0 1 0 1 1 4 0 0 5
88 ลิตเติ้ลแลมบ์ 0 1 0 1 1 3 2 1 6
89 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 0 0 2 2 6 4 1 4 11
90 บ้านดอนตะเคียน 0 0 2 2 4 2 3 1 9
91 บ้านเหมืองทอง 0 0 2 2 3 6 3 1 12
92 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 2 2 2 3 1 3 6
93 ฝวาหมินกงลิ 0 0 1 1 6 1 2 0 9
94 บ้านหนองเนียน 0 0 1 1 5 3 2 2 10
95 บ้านนาแซะ 0 0 1 1 4 3 1 1 8
96 บ้านหัวถนน 0 0 1 1 3 7 5 1 15
97 บ้านทุ่งวัวแล่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 อนุบาลอำนวยสุข 0 0 0 0 5 3 1 3 9
99 บ้านธรรมเจริญ 0 0 0 0 3 6 5 2 14
100 บ้านเขาพาง 0 0 0 0 3 2 0 2 5
101 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 0 0 0 0 3 2 0 2 5
102 บ้านสามเสียม 0 0 0 0 2 4 2 1 8
103 วัดคูขุด 0 0 0 0 2 3 0 1 5
104 บ้านคอเตี้ย 0 0 0 0 2 2 3 0 7
105 บ้านหินกบ 0 0 0 0 2 2 2 1 6
106 บ้านในห้วย 0 0 0 0 2 1 4 1 7
107 วัดขุนกระทิง 0 0 0 0 1 5 3 0 9
108 บ้านน้ำเย็น 0 0 0 0 1 3 2 1 6
109 บ้านทุ่งเรี้ย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
110 บ้านรับร่อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
111 วัดบางลึก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 พุทธยาคมศรียาภัย 0 0 0 0 0 1 3 0 4
115 บ้านดอนทราย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
116 บ้านหาดภราดรภาพ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
117 บ้านศาลาลอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดวังครก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
120 บ้านแก่งเพกา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
121 บ้านคอสน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านไชยราช 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 219 175 161 555 932 481 341 228 1,754