สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมพร 17 4 6 27 36 8 4 0 48
2 บ้านจันทึง 13 1 0 14 15 1 2 0 18
3 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 8 3 1 12 13 4 2 0 19
4 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 8 0 2 10 16 2 1 1 19
5 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 7 4 3 14 19 7 2 4 28
6 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 7 0 1 8 8 0 1 1 9
7 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 6 10 9 25 34 18 8 7 60
8 บ้านดอนไทรงาม 6 4 4 14 20 10 5 5 35
9 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 5 9 3 17 22 16 11 3 49
10 อนุบาลท่าแซะ 5 5 3 13 19 9 4 4 32
11 ประชานิคม 4 5 4 3 12 11 6 6 2 23
12 สหศึกษา 5 4 2 11 24 5 1 7 30
13 บ้านทรายขาว 5 3 2 10 14 4 2 0 20
14 วัดพิชัยยาราม 5 2 4 11 20 17 7 5 44
15 บ้านร้านตัดผม 4 7 9 20 25 16 3 6 44
16 บ้านงาช้าง 4 6 2 12 15 2 2 0 19
17 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 4 3 1 8 15 5 7 3 27
18 บ้านเนินทอง 3 8 4 15 15 9 7 3 31
19 ชุมชนประชานิคม 3 4 2 9 14 5 5 1 24
20 บ้านคันธทรัพย์ 3 3 5 11 19 10 7 6 36
21 ชุมชนมาบอำมฤต 3 2 5 10 20 8 5 6 33
22 ประชานิคม 2 3 1 2 6 13 7 4 3 24
23 วัดน้อมถวาย 3 1 0 4 8 4 6 3 18
24 วัดดอนทรายแก้ว 3 1 0 4 7 5 5 0 17
25 อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 2 4 1 7 17 8 2 7 27
26 บ้านเขาบ่อ 2 1 2 5 11 2 1 1 14
27 วัดดอนเมือง 2 1 2 5 8 5 6 6 19
28 วัดดอนมะม่วง 2 1 0 3 7 3 4 1 14
29 บ้านถ้ำธง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
30 เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 2 0 1 3 8 2 5 6 15
31 ชุมชนบ้านนาชะอัง 2 0 1 3 6 4 0 1 10
32 บ้านกลาง 2 0 1 3 4 1 2 1 7
33 บ้านคอกม้า 2 0 1 3 4 0 2 0 6
34 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1 4 3 8 10 5 6 7 21
35 บ้านหาดใน 1 3 4 8 13 4 4 6 21
36 บ้านหนองเรือ 1 3 0 4 4 2 4 0 10
37 บ้านห้วยรากไม้ 1 2 4 7 9 5 0 0 14
38 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1 2 2 5 9 6 4 5 19
39 นิรมลชุมพร 1 2 1 4 13 7 6 4 26
40 วัดดอนรวบ 1 2 1 4 12 10 5 6 27
41 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 2 1 4 9 4 2 3 15
42 วัดหูรอ 1 2 1 4 7 2 0 1 9
43 บ้านบางจาก 1 1 3 5 7 9 5 4 21
44 วัดหัวกรูด 1 1 2 4 10 3 4 2 17
45 บ้านหาดหงส์ 1 1 2 4 5 7 0 1 12
46 บ้านหาดส้มแป้น 1 1 1 3 9 7 4 1 20
47 บ้านละมุ 1 1 1 3 5 0 1 0 6
48 บ้านบางหลง 1 1 0 2 4 1 1 2 6
49 บ้านชุมโค 1 1 0 2 3 2 3 1 8
50 บ้านบางคอย 1 0 2 3 10 2 1 1 13
51 ประชาพัฒนา 1 0 2 3 6 1 1 0 8
52 บ้านทุ่งมะขาม 1 0 1 2 10 5 3 2 18
53 บ้านปากคลอง 1 0 1 2 6 0 3 2 9
54 อนุบาลบ้านเนินสำลี 1 0 1 2 1 1 1 0 3
55 ชุมชนวัดหาดพันไกร 1 0 0 1 4 6 7 3 17
56 บ้านสวนทรัพย์ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
57 บ้านทุ่งหงษ์ 1 0 0 1 3 0 2 1 5
58 บ้านบึงลัด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
59 ชุมพรศึกษา 1 0 0 1 2 4 0 0 6
60 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 1 0 0 1 2 2 3 0 7
61 บ้านตาหงษ์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
62 บ้านน้ำพุ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดหาดทรายแก้ว 0 3 1 4 9 12 8 5 29
64 ราชประชานุเคราะห์ 20 0 3 1 4 4 1 1 2 6
65 บ้านเขาวง 0 2 2 4 8 3 1 1 12
66 วัดทุ่งคา 0 2 1 3 7 1 4 0 12
67 บ้านหัวว่าว 0 2 0 2 3 3 0 0 6
68 บ้านดอนเคี่ยม 0 1 2 3 7 1 8 1 16
69 บ้านท่าไม้ลาย 0 1 2 3 6 6 5 3 17
70 บ้านคลองสูบ 0 1 2 3 6 4 4 4 14
71 บ้านเขาชันโต๊ะ 0 1 2 3 6 1 3 2 10
72 ไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 0 1 1 2 4 4 9 4 17
73 อนุบาลปานฤทัย 0 1 1 2 4 2 2 4 8
74 บ้านพรุตะเคียน 0 1 1 2 3 4 1 0 8
75 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 0 1 0 1 11 6 5 1 22
76 อนุบาลดรุณรัตน์ 0 1 0 1 7 5 2 1 14
77 อนุบาลสุภาภรณ์ 0 1 0 1 7 2 3 2 12
78 บ้านหินแก้ว 0 1 0 1 5 2 2 3 9
79 บ้านหาดทรายรี 0 1 0 1 4 1 2 0 7
80 บ้านยายไท 0 1 0 1 3 3 0 4 6
81 วัดนาทุ่ง 0 1 0 1 3 0 6 0 9
82 วัดเชิงกระ 0 1 0 1 2 1 2 2 5
83 วัดบางแหวน 0 1 0 1 1 7 3 1 11
84 บ้านท่าลานทอง 0 1 0 1 1 6 2 2 9
85 วัดดอนยาง 0 1 0 1 1 4 0 0 5
86 ลิตเติ้ลแลมบ์ 0 1 0 1 1 3 2 1 6
87 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 0 0 2 2 6 4 1 4 11
88 บ้านดอนตะเคียน 0 0 2 2 4 2 3 1 9
89 บ้านเหมืองทอง 0 0 2 2 3 6 3 1 12
90 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 2 2 2 3 1 3 6
91 ฝวาหมินกงลิ 0 0 1 1 6 1 2 0 9
92 บ้านหนองเนียน 0 0 1 1 5 3 2 2 10
93 บ้านนาแซะ 0 0 1 1 4 3 1 1 8
94 บ้านหัวถนน 0 0 1 1 3 7 5 1 15
95 บ้านท่ามะปริง 0 0 1 1 2 4 2 3 8
96 บ้านทุ่งวัวแล่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 อนุบาลอำนวยสุข 0 0 0 0 5 3 1 3 9
98 บ้านธรรมเจริญ 0 0 0 0 3 6 5 2 14
99 พัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ 0 0 0 0 3 2 0 2 5
100 บ้านวังช้าง 0 0 0 0 2 6 1 6 9
101 บ้านสามเสียม 0 0 0 0 2 4 2 1 8
102 วัดคูขุด 0 0 0 0 2 3 0 1 5
103 บ้านคอเตี้ย 0 0 0 0 2 2 3 0 7
104 บ้านเขาพาง 0 0 0 0 2 2 0 2 4
105 บ้านในห้วย 0 0 0 0 2 1 4 1 7
106 บ้านหินกบ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
107 วัดขุนกระทิง 0 0 0 0 1 5 3 0 9
108 บ้านน้ำเย็น 0 0 0 0 1 3 2 1 6
109 บ้านทุ่งเรี้ย 0 0 0 0 1 2 2 1 5
110 บ้านรับร่อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
111 วัดบางลึก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 พุทธยาคมศรียาภัย 0 0 0 0 0 1 3 0 4
115 บ้านดอนทราย 0 0 0 0 0 1 2 0 3
116 บ้านหาดภราดรภาพ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
117 บ้านศาลาลอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดวังครก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
120 บ้านแก่งเพกา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
121 บ้านคอสน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านไชยราช 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 182 157 145 484 852 464 334 227 1,650