เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 249
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 378
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 99.51 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 85.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 82.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 75.35 เงิน 4
5 บ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 74.42 เงิน 5
6 ประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 73.42 เงิน 6
7 วัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 71.73 เงิน 7
8 วัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 70.52 เงิน 8
9 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 68.52 ทองแดง 9
10 วัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 66.34 ทองแดง 10
11 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 64.58 ทองแดง 11
12 ประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 63.47 ทองแดง 12
13 ชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 62.32 ทองแดง 13
14 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 14
15 บ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 14
16 บ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งคา สพป. ชุมพร เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 86.84 ทอง 4
5 วัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 85.70 ทอง 5
6 บ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 83.29 ทอง 6
7 บ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 81.01 ทอง 7
8 บ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 79.62 เงิน 8
9 วัดขุนกระทิง สพป. ชุมพร เขต 1 79.62 เงิน 8
10 บ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 79.24 เงิน 10
11 สหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 76.96 เงิน 11
12 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 76.46 เงิน 12
13 อนุบาลดรุณรัตน์ สพป. ชุมพร เขต 1 75.82 เงิน 13
14 บ้านน้ำเย็น สพป. ชุมพร เขต 1 75.19 เงิน 14
15 บ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 74.18 เงิน 15
16 บ้านดอนตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 70.63 เงิน 16
17 อนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 66.96 ทองแดง 17
18 บ้านหนองเนียน สพป. ชุมพร เขต 1 66.03 ทองแดง 18
19 บ้านทุ่งเรี้ย สพป. ชุมพร เขต 1 65.06 ทองแดง 19
20 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 64.18 ทองแดง 20
21 บ้านเหมืองทอง สพป. ชุมพร เขต 1 63.16 ทองแดง 21
22 ชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 22
23 บ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 22
24 บ้านดอนเคี่ยม สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 22
25 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 22
26 บ้านสวนทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 22
27 ประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 22
28 วัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 22
29 วัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 22
30 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 97.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 84.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 82.20 ทอง 4
5 วัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 80.12 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 74.31 เงิน 6
7 ชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 73.24 เงิน 7
8 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 72.91 เงิน 8
9 บ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9
10 บ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9
11 บ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9
12 บ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9
13 บ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9
14 วัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9
15 วัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9
16 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9
17 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 - -
5 ประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 4
5 วัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 5
6 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 5
7 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 81.67 ทอง 7
8 บ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 81.33 ทอง 8
9 วัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 81.33 ทอง 8
10 บ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 80.33 ทอง 10
11 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 79.67 เงิน 11
12 วัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 79.67 เงิน 11
13 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 79.67 เงิน 11
14 ชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 78.67 เงิน 14
15 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 78.33 เงิน 15
16 บ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 75.67 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชุมโค สพป. ชุมพร เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 85.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 5
6 อนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 7
8 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 8
9 บ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 9
10 บ้านหินกบ สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 10
11 บ้านหัวว่าว สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 12
13 วัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 5
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 6
7 ไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 5
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 - -
8 วัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 152
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 80.67 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาพาง สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน