ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป. ชุมพร เขต 1 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเนียน สพป. ชุมพร เขต 1 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 77.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สพป. ชุมพร เขต 1 74.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 73.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 1 69.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 69.50 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 65.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ชุมพร เขต 1 65.50 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 65.50 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 62.50 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 61.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป. ชุมพร เขต 1 61.50 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 61.50 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 59 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 46 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน