ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหินแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเนียน สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน