ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเนียน สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดคูขุด สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน