ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 99.51 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 85.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 82.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 75.35 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 74.42 เงิน 5  
6 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 73.42 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 71.73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 70.52 เงิน 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 68.52 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 66.34 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 64.58 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 63.47 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 62.32 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน