ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สพป. ชุมพร เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 76.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 75.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 72.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 67.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 65.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 63.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน