ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 78.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 76.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 67.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 65.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 62 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน