ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหินแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 59 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 40 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 37 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน