ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดเชิงกระ สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน