ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 78.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 78.67 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านวังช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 77.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ สพป. ชุมพร เขต 1 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านชุมโค สพป. ชุมพร เขต 1 75.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. ชุมพร เขต 1 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 74.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
24 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน