ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเชิงกระ สพป. ชุมพร เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 87.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป. ชุมพร เขต 1 84.78 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 84.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 83.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 82.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 82.18 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 81.18 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 79.62 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 77.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 76.36 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านยายไท สพป. ชุมพร เขต 1 75.76 เงิน 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. ชุมพร เขต 1 73.70 เงิน 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 73.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. ชุมพร เขต 1 73.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 71.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 71.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหินกบ สพป. ชุมพร เขต 1 70.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 68.30 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 67.78 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านชุมโค สพป. ชุมพร เขต 1 66.66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเนียน สพป. ชุมพร เขต 1 58 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 53.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 52.56 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน