ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 77.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 75.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 65.67 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน