ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชุมโค สพป. ชุมพร เขต 1 91.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 90.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 84.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 76.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน