ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหูรอ สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดวังครก สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านบางคอย สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบางหลง สพป. ชุมพร เขต 1 59 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 57 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. ชุมพร เขต 1 55 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 55 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 52 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 47 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน