ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางหลง สพป. ชุมพร เขต 1 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 85.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป. ชุมพร เขต 1 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 82.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเขาพาง สพป. ชุมพร เขต 1 80.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 80.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 75.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเชิงกระ สพป. ชุมพร เขต 1 74.99 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 73.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านยายไท สพป. ชุมพร เขต 1 70.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 69.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 68.99 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 66.01 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านชุมโค สพป. ชุมพร เขต 1 65.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 63.99 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม สพป. ชุมพร เขต 1 63.32 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน