ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางหลง สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยายไท สพป. ชุมพร เขต 1 85.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 85.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 84.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 83.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 82.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 81.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. ชุมพร เขต 1 80.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดขุนกระทิง สพป. ชุมพร เขต 1 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 75.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 71.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 70.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดเชิงกระ สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านเขาพาง สพป. ชุมพร เขต 1 56 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 50.67 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดหูรอ สพป. ชุมพร เขต 1 48 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านศาลาลอย สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน