ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 76.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 65.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน