ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 80.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ชุมพร เขต 1 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 63.82 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชุมโค สพป. ชุมพร เขต 1 63.49 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 63.49 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 62.99 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 59.65 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดเชิงกระ สพป. ชุมพร เขต 1 58.66 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 58.65 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 56.65 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 54.32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 53.49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 50.15 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 47.65 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม สพป. ชุมพร เขต 1 42.65 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชุมพร เขต 1 41.33 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 35.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป. ชุมพร เขต 1 20 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน