ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหูรอ สพป. ชุมพร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านหนองเนียน สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน