ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถ้ำธง สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย สพป. ชุมพร เขต 1 71 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
15 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน