หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดขันเงิน นางอุไร นบนุ่น นางจารุวรรณ ใจเพียร  
2 ศาลาอเนกประสงค์หลังที่ว่าการอำเภอหลังสวน หลังที่ว่าการอำเภอหลังสวน นางสิริอร อินทร์แก้ว นางจิตรา พรหมเรือง  
3 สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นางอุไร บุญวัตร  
4 ห้องประชุม สพป.ชุมพร เขต 2 สพป.ชุมพร เขต2 นายอนุชา ศรีมณฑา  
5 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองหลังสวน นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นางจันทรา หาแก้ว  
6 อาคารอเนกประสงค์ กศน.หลังสวน กศน.หลังสวน นายอนุชา ศรีมณฑา  
7 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน สนามกีฬาเทศบาลเมืองหลังสวน นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นางจันทรา หาแก้ว  
8 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน นางอุไร นบนุ่น นางสาวสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์  
9 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย นางสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์ นางประไพพรรณ ขวัญเมือง  
10 โรงเรียนวัดประสาทนิกร นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นางดวงใจ สุวรรณเนาว์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]