หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ สนามเทศบาลเมืองหลังสวนและบริเวณโดยรอบ
ระหว่าง วันที่ 26 -29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารอุดมพิทยาคาร ห้อง ป 2/1 ,ป 2/2 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารอุดมพิทยาคาร ห้อง ป.2/3 , 2/4 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารอุดมพิทยาคาร ห้อง ป.2/5 27 ก.ย. 2559 13.00-14.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 11.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 13.00-13.40
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 14.00-14.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 28 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 28 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 27 ก.ย. 2559 11.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 27 ก.ย. 2559 13.00-14.40
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 27 ก.ย. 2559 14.50-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดขันเงิน อาคาร 300 ปี ห้อง อาคาร 300 ปี วัดขันเงิน 28 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดขันเงิน อาคาร 300 ปี ห้อง อาคาร 300 ปี วัดขันเงิน 29 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดขันเงิน อาคารเทพนิมิตธรรมาศรม ห้อง อาคารเทพนิมิตธรรมาศรม วัดขันเงิน 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรืองวิทย์ ห้อง อนุบาล 2/1,2/2 27 ก.ย. 2559 13.00-14.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรืองวิทย์ ห้อง อนุบาล 2/1 ,2/2 27 ก.ย. 2559 13.00-14.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]