หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 72 40 57.97% 13 18.84% 5 7.25% 11 15.94% 69
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 48 30 63.83% 8 17.02% 3 6.38% 6 12.77% 47
3 โรงเรียนบ้านในเหมือง 79 29 42.03% 15 21.74% 13 18.84% 12 17.39% 69
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 50 27 60% 10 22.22% 2 4.44% 6 13.33% 45
5 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 50 27 61.36% 7 15.91% 3 6.82% 7 15.91% 44
6 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 54 26 50% 10 19.23% 8 15.38% 8 15.38% 52
7 โรงเรียนบ้านในหุบ 47 23 53.49% 10 23.26% 4 9.3% 6 13.95% 43
8 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 45 22 51.16% 10 23.26% 5 11.63% 6 13.95% 43
9 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 41 21 52.5% 5 12.5% 6 15% 8 20% 40
10 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 53 20 43.48% 12 26.09% 1 2.17% 13 28.26% 46
11 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 36 20 55.56% 5 13.89% 5 13.89% 6 16.67% 36
12 โรงเรียนพัฒนศึกษา 42 19 46.34% 14 34.15% 3 7.32% 5 12.2% 41
13 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 51 18 39.13% 13 28.26% 4 8.7% 11 23.91% 46
14 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 29 17 68% 5 20% 1 4% 2 8% 25
15 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 48 16 40% 7 17.5% 6 15% 11 27.5% 40
16 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 25 16 64% 7 28% 2 8% 0 0% 25
17 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 49 15 34.09% 11 25% 10 22.73% 8 18.18% 44
18 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 39 15 39.47% 10 26.32% 7 18.42% 6 15.79% 38
19 โรงเรียนวัดแหลมปอ 33 15 53.57% 3 10.71% 3 10.71% 7 25% 28
20 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 40 14 38.89% 8 22.22% 6 16.67% 8 22.22% 36
21 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 29 13 44.83% 6 20.69% 5 17.24% 5 17.24% 29
22 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 25 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 48 12 26.09% 14 30.43% 8 17.39% 12 26.09% 46
24 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 30 12 54.55% 4 18.18% 1 4.55% 5 22.73% 22
25 โรงเรียนบ้านดวด 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 33 11 35.48% 8 25.81% 7 22.58% 5 16.13% 31
27 โรงเรียนบ้านคลองสง 24 11 47.83% 5 21.74% 2 8.7% 5 21.74% 23
28 โรงเรียนบ้านคู 19 10 52.63% 4 21.05% 1 5.26% 4 21.05% 19
29 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 52 9 17.65% 14 27.45% 17 33.33% 11 21.57% 51
30 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 42 9 23.68% 14 36.84% 9 23.68% 6 15.79% 38
31 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 19 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนบ้านบางหยี 24 9 42.86% 3 14.29% 4 19.05% 5 23.81% 21
33 โรงเรียนชุมชนสวี 20 9 52.94% 3 17.65% 1 5.88% 4 23.53% 17
34 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 28 8 29.63% 5 18.52% 7 25.93% 7 25.93% 27
36 โรงเรียนบ้านดอนแค 25 8 38.1% 4 19.05% 5 23.81% 4 19.05% 21
37 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 20 8 40% 4 20% 3 15% 5 25% 20
38 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 33 7 22.58% 10 32.26% 6 19.35% 8 25.81% 31
39 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 33 7 21.21% 7 21.21% 5 15.15% 14 42.42% 33
40 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 23 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 4 21.05% 19
41 โรงเรียนบ้านไทรล่า 23 7 38.89% 4 22.22% 5 27.78% 2 11.11% 18
42 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 23 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
43 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 15 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 22 7 41.18% 1 5.88% 5 29.41% 4 23.53% 17
45 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 35 6 17.14% 10 28.57% 6 17.14% 13 37.14% 35
46 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 27 6 22.22% 10 37.04% 6 22.22% 5 18.52% 27
47 โรงเรียนบ้านวังปลา 30 6 20.69% 7 24.14% 8 27.59% 8 27.59% 29
48 โรงเรียนวัดชุมแสง 21 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
49 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 17 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 4 25% 16
50 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 13 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
51 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 25 6 30% 3 15% 3 15% 8 40% 20
52 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 25 5 20% 8 32% 4 16% 8 32% 25
53 โรงเรียนวัดนาทิการาม 18 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
54 โรงเรียนบ้านพังเหา 13 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
55 โรงเรียนเอื้ออำพน 26 4 16% 13 52% 2 8% 6 24% 25
56 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 27 4 15.38% 8 30.77% 4 15.38% 10 38.46% 26
57 โรงเรียนบ้านในกริม 24 4 19.05% 4 19.05% 5 23.81% 8 38.1% 21
58 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 17 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 7 46.67% 15
59 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 12 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
60 โรงเรียนวัดพะงุ้น 9 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 9
61 โรงเรียนวัดวาลุการาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านคลองกก 35 3 11.11% 10 37.04% 6 22.22% 8 29.63% 27
63 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 22 3 16.67% 7 38.89% 3 16.67% 5 27.78% 18
64 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 33 3 11.11% 6 22.22% 8 29.63% 10 37.04% 27
65 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 20 3 15% 6 30% 5 25% 6 30% 20
66 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 14 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 5 35.71% 14
67 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 14 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านปากเลข 15 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 6 42.86% 14
69 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 13 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 12
70 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
71 โรงเรียนบ้านเขาแงน 11 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
72 โรงเรียนบ้านน้ำตก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 18 2 11.11% 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 18
74 โรงเรียนบ้านปังหวาน 16 2 12.5% 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 16
75 โรงเรียนวัดธัญญาราม 20 2 11.11% 6 33.33% 3 16.67% 7 38.89% 18
76 โรงเรียนวัดท้องตม 11 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
77 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 10 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนวัดวิเวการาม 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 9 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
81 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
82 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 10 2 20% 1 10% 5 50% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 17 2 13.33% 1 6.67% 4 26.67% 8 53.33% 15
84 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 15 1 7.14% 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 14
87 โรงเรียนวัดดอนชัย 23 1 5% 5 25% 6 30% 8 40% 20
88 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 17 1 6.25% 4 25% 6 37.5% 5 31.25% 16
89 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 16 1 6.67% 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 15
90 โรงเรียน ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 14 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
91 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 13 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 7 53.85% 13
92 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 13 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
93 โรงเรียนบ้านสะพานยูง 19 1 5.56% 2 11.11% 8 44.44% 7 38.89% 18
94 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 22 1 5.56% 2 11.11% 7 38.89% 8 44.44% 18
95 โรงเรียนวัดชลธารวดี 9 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
96 โรงเรียนวัดท่าหิน 10 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
97 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
98 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 15 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 6 66.67% 9
99 โรงเรียนบ้านทับช้าง 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
100 โรงเรียนบ้านยางงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดจันทราวาส 9 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 2 25% 8
102 โรงเรียนบ้านดอนนน 15 1 8.33% 0 0% 3 25% 8 66.67% 12
103 โรงเรียนวัดนาสัก 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
104 โรงเรียนวัดราชบุรณะ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 13 0 0% 4 30.77% 4 30.77% 5 38.46% 13
108 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 11 0 0% 4 36.36% 0 0% 7 63.64% 11
109 โรงเรียนวัดท่าทอง 12 0 0% 3 27.27% 2 18.18% 6 54.55% 11
110 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 13 0 0% 2 15.38% 6 46.15% 5 38.46% 13
111 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านน้ำลอด 8 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
113 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองปลา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
116 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
118 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 18 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนอนุบาลทอรัก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
122 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 6 0 0% 0 0% 3 50% 3 50% 6
125 โรงเรียนวัดควน 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
126 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
127 โรงเรียนบ้านคลองระ 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
128 โรงเรียนวัดนพคุณ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
129 โรงเรียนบ้านปากทรง 11 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 7
130 โรงเรียนบ้านท้องครก 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]