หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 18 6 4
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 48 103 67
3 008 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 50 121 71
4 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 35 67 40
5 010 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 22 35 31
6 011 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 51 86 54
7 012 โรงเรียนชุมชนสวี 20 39 29
8 023 โรงเรียนบ้านคลองกก 35 55 46
9 024 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 27 66 44
10 025 โรงเรียนบ้านคลองระ 4 4 4
11 026 โรงเรียนบ้านคลองสง 24 47 33
12 027 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 49 95 70
13 028 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 5 10 8
14 029 โรงเรียนบ้านคู 19 44 25
15 030 โรงเรียนบ้านดวด 16 32 22
16 032 โรงเรียนบ้านดอนนน 15 22 20
17 031 โรงเรียนบ้านดอนแค 25 51 35
18 033 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 13 30 22
19 034 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 17 30 22
20 035 โรงเรียนบ้านทรายทอง 0 0 0
21 037 โรงเรียนบ้านทับช้าง 6 14 8
22 038 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 52 92 70
23 041 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 23 55 40
24 040 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 23 37 24
25 039 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 28 58 43
26 036 โรงเรียนบ้านท้องครก 2 3 2
27 044 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 20 46 34
28 045 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 14 28 22
29 046 โรงเรียนบ้านน้ำตก 4 8 6
30 047 โรงเรียนบ้านน้ำลอด 8 15 9
31 048 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 29 94 54
32 052 โรงเรียนบ้านบางหยี 24 44 24
33 053 โรงเรียนบ้านปังหวาน 16 36 19
34 054 โรงเรียนบ้านปากทรง 11 20 15
35 055 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 7 12 10
36 056 โรงเรียนบ้านปากเลข 15 23 18
37 057 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 27 48 37
38 058 โรงเรียนบ้านพังเหา 13 25 19
39 060 โรงเรียนบ้านยางงาม 2 3 2
40 062 โรงเรียนบ้านวังปลา 30 55 36
41 063 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 5 11 8
42 064 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 30 69 46
43 065 โรงเรียนบ้านสะพานยูง 19 31 26
44 066 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 33 60 35
45 069 โรงเรียนบ้านหนองปลา 3 4 3
46 068 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 13 21 17
47 070 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 13 19 18
48 067 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 13 19 17
49 078 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 22 38 33
50 071 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 41 81 63
51 072 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 39 61 43
52 073 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 19 42 30
53 074 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 14 20 18
54 075 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 6 26 14
55 076 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 13 24 13
56 077 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 9 14 13
57 082 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 18 32 27
58 015 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 48 97 73
59 017 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 20 37 25
60 018 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 14 20 16
61 019 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 29 72 47
62 020 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 15 39 27
63 021 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 25 47 37
64 022 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 4 7 6
65 016 โรงเรียนบ้านเขาแงน 11 20 11
66 061 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 12 15 13
67 014 โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง 2 6 3
68 059 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 10 20 16
69 079 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 0 0 0
70 080 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 15 25 23
71 081 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 33 73 50
72 049 โรงเรียนบ้านในกริม 24 45 38
73 050 โรงเรียนบ้านในหุบ 47 102 76
74 051 โรงเรียนบ้านในเหมือง 79 197 129
75 042 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 42 105 63
76 043 โรงเรียนบ้านไทรล่า 23 47 30
77 085 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 5 5 5
78 086 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 15 28 18
79 087 โรงเรียนพัฒนศึกษา 42 67 53
80 090 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 50 110 65
81 091 โรงเรียนวัดควน 5 6 6
82 092 โรงเรียนวัดจันทราวาส 9 15 12
83 093 โรงเรียนวัดชลธารวดี 9 15 13
84 094 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 2 2 2
85 095 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 48 81 65
86 096 โรงเรียนวัดชุมแสง 21 34 22
87 098 โรงเรียนวัดดอนชัย 23 42 34
88 099 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 4 5 5
89 101 โรงเรียนวัดท่าทอง 12 32 19
90 102 โรงเรียนวัดท่าหิน 10 17 10
91 100 โรงเรียนวัดท้องตม 11 22 18
92 104 โรงเรียนวัดธัญญาราม 20 41 28
93 105 โรงเรียนวัดนพคุณ 3 4 4
94 106 โรงเรียนวัดนาทิการาม 18 34 25
95 107 โรงเรียนวัดนาสัก 4 7 6
96 108 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 16 36 24
97 109 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 72 170 115
98 110 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 13 21 17
99 111 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 54 132 82
100 112 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 7 13 9
101 113 โรงเรียนวัดพะงุ้น 9 26 18
102 114 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 4 13 7
103 115 โรงเรียนวัดราชบุรณะ 3 11 7
104 116 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 17 27 24
105 117 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 5 7 6
106 118 โรงเรียนวัดวาลุการาม 4 4 4
107 119 โรงเรียนวัดวิเวการาม 7 19 12
108 120 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 17 31 26
109 121 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 40 153 78
110 123 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 8 16 13
111 125 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 5 5
112 127 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 6 11 9
113 097 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 10 17 15
114 103 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 22 45 34
115 126 โรงเรียนวัดแหลมปอ 33 71 51
116 124 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 11 12 12
117 128 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 3 3 3
118 129 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 53 100 72
119 130 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 25 52 37
120 133 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 45 126 74
121 134 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 36 103 63
122 088 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 17 58 31
123 083 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 10 25 15
124 084 โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา 2 6 4
125 089 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 25 40 31
126 013 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 33 66 52
127 131 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 33 58 36
128 136 โรงเรียนอนุบาลทอรัก 2 6 2
129 132 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 25 70 27
130 137 โรงเรียนอนุบ่ลบ้านเด็ก 0 0 0
131 135 โรงเรียนเอื้ออำพน 26 58 27
132 138 โรงเรียนบ้านทับวัง 0 0 0
133 139 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 2 3 2
134 001 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนสามัคคี 0 0 0
135 002 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตะแบกงาม 0 0 0
136 003 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง 0 0 0
137 004 โรงเรียน ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0
138 005 โรงเรียน ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 14 23 18
รวม 2633 5409 3718
9127

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]