สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 14 11 12 37 36 13 5 11 54
2 ราชประชานุเคราะห์ 3 10 5 3 18 27 10 2 6 39
3 ชุมชนบ้านเขาหลาง 8 9 3 20 30 8 3 6 41
4 บ้านในเหมือง 8 8 3 19 27 12 13 12 52
5 สหกรณ์พัฒนา 8 5 3 16 20 12 1 13 33
6 ชุมชนวัดขันเงิน 7 11 2 20 25 7 3 7 35
7 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 6 5 4 15 19 5 5 6 29
8 วัดปิยะวัฒนาราม 5 6 5 16 26 10 7 8 43
9 พัฒนศึกษา 5 3 7 15 19 14 3 5 36
10 วัดแหลมปอ 5 2 1 8 9 3 3 7 15
11 บ้านคลองเหนก 5 1 3 9 15 11 10 8 36
12 ภูบดินทร์พิทยาลัย 4 4 5 13 16 7 2 0 25
13 บ้านในหุบ 4 3 4 11 18 10 4 6 32
14 อนุบาลพะโต๊ะ 4 3 2 9 15 10 4 6 29
15 บ้านน้ำลอดน้อย 4 1 3 8 11 5 1 2 17
16 ชุมชนวัดหาดสำราญ 3 7 3 13 17 13 4 11 34
17 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 3 5 1 9 11 8 7 5 26
18 บ้านไทยพัฒนา 3 4 3 10 9 14 9 6 32
19 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 3 3 2 8 8 4 7 7 19
20 บ้านห้วยกลาง 3 2 8 13 21 5 6 8 32
21 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 3 2 2 7 7 7 5 14 19
22 บ้านสวนสมบูรณ์ 3 2 1 6 12 4 1 5 17
23 บ้านดวด 3 2 0 5 7 2 1 1 10
24 บ้านเขาทะลุ 3 1 1 5 9 6 5 5 20
25 บ้านทุ่งคาโตนด 3 1 1 5 7 6 2 4 15
26 บ้านดอนแค 3 0 1 4 8 4 5 4 17
27 บ้านเขาค่าย 2 4 5 11 11 14 8 12 33
28 บ้านห้วยชัน 2 4 4 10 14 9 7 6 30
29 บ้านคลองสง 2 3 1 6 11 5 2 5 18
30 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 2 2 0 4 4 8 4 10 16
31 วัดสว่างมนัส 2 1 1 4 13 7 6 8 26
32 วัดชลธีพฤกษาราม 2 0 2 4 13 6 6 10 25
33 สามัคคีวัฒนา 2 0 0 2 11 3 0 1 14
34 บ้านนาเหรี่ยง 1 2 3 6 6 4 3 5 13
35 บ้านทับใหม่ 1 2 2 5 9 11 17 11 37
36 บ้านบางหยี 1 2 0 3 8 3 4 5 15
37 บ้านเขาน้อยสามัคคี 1 2 0 3 7 3 2 2 12
38 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 3 5 9 5 3 1 17
39 ชุมชนสวี 1 1 2 4 9 3 1 4 13
40 บ้านเขาตากุน 1 1 2 4 8 2 1 1 11
41 บ้านคลองน้อย 1 1 0 2 6 10 6 5 22
42 วัดราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 4 1 3 7 8
43 วัดวาลุการาม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
44 อนุบาลเกษมวิทยา 1 1 0 2 3 8 4 8 15
45 บ้านเขาตะเภาทอง 1 1 0 2 3 6 5 6 14
46 บ้านห้วยทับทอง 1 1 0 2 3 5 1 5 9
47 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 0 2 3 7 10 6 8 23
48 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 1 0 2 3 7 4 4 1 15
49 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 0 1 2 6 4 2 4 12
50 บ้านพังเหา 1 0 1 2 4 2 1 2 7
51 บ้านเขาแงน 1 0 1 2 3 1 3 3 7
52 วัดสมุหเขตตาราม 1 0 1 2 1 4 6 5 11
53 บ้านไทรล่า 1 0 0 1 4 4 5 2 13
54 บ้านปากเลข 1 0 0 1 3 2 3 6 8
55 บ้านแพรกแห้ง 1 0 0 1 3 2 2 3 7
56 วัดพะงุ้น 1 0 0 1 2 0 2 3 4
57 บ้านแหลมสันติ 1 0 0 1 1 7 3 3 11
58 บ้านคู 0 2 3 5 7 4 1 4 12
59 บ้านวังปลา 0 2 1 3 5 7 8 8 20
60 บ้านต่อตั้ง 0 2 1 3 2 1 4 8 7
61 บ้านเขาล้าน 0 2 0 2 4 3 3 8 10
62 วัดเทพนิมิตวนาราม 0 1 1 2 7 1 5 4 13
63 วัดนาทิการาม 0 1 0 1 5 6 4 1 15
64 เอื้ออำพน 0 1 0 1 4 13 2 6 19
65 บ้านในกริม 0 1 0 1 4 4 3 8 11
66 บ้านน้ำตก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
67 บ้านอ่าวมะม่วง 0 1 0 1 2 7 4 3 13
68 บ้านปังหวาน 0 1 0 1 2 7 3 4 12
69 บ้านแก่งกระทั่ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 1 0 1 1 4 3 3 8
71 วัดบรรพตวารีเขต 0 1 0 1 1 3 5 5 9
72 ชุมชนวัดธรรมถาวร 0 1 0 1 1 2 7 8 10
73 ประชาเอื้ออารี 0 1 0 1 1 1 1 6 3
74 วัดจันทราวาส 0 1 0 1 1 0 5 2 6
75 วัดนาสัก 0 1 0 1 1 0 2 1 3
76 เทศบาลวัดด่านประชากร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 0 0 2 2 6 10 6 13 22
78 วัดชุมแสง 0 0 1 1 5 4 4 2 13
79 บ้านหาดทรายรี 0 0 1 1 2 7 3 5 12
80 บ้านน้ำฉา 0 0 1 1 2 1 5 0 8
81 บ้านเล็บกะรอก 0 0 1 1 2 1 3 3 6
82 บ้านปากน้ำหลังสวน 0 0 1 1 1 1 2 3 4
83 วัดราชบุรณะ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
84 วัดปากน้ำละแม 0 0 0 0 6 4 0 3 10
85 บ้านสามแยกจำปา 0 0 0 0 3 6 8 10 17
86 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 0 0 0 0 3 2 2 5 7
87 บ้านคลองกก 0 0 0 0 2 9 5 8 16
88 วัดท้องตม 0 0 0 0 2 2 4 2 8
89 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 2 2 3 2 7
90 วัดสุวรรณนิมิต 0 0 0 0 2 2 2 1 6
91 วัดวิเวการาม 0 0 0 0 2 2 2 0 6
92 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 2 2 1 4 5
93 วัดเชิงคีรี 0 0 0 0 2 1 5 2 8
94 วัดธัญญาราม 0 0 0 0 1 6 3 7 10
95 วัดดอนชัย 0 0 0 0 1 5 6 8 12
96 บ้านหนองปลา(สวี) 0 0 0 0 1 3 2 7 6
97 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 0 0 0 1 3 1 4 5
98 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0 1 2 8 7 11
99 วัดชลธารวดี 0 0 0 0 1 2 4 2 7
100 วัดผุสดีภูผาราม 0 0 0 0 1 2 1 2 4
101 วัดท่าหิน 0 0 0 0 1 2 0 2 3
102 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 1 1 0 4 2
103 บ้านดอนนน 0 0 0 0 1 0 3 8 4
104 บุณยสมบัติวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
105 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0 0 4 4 5 8
106 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0 0 4 0 7 4
107 วัดท่าทอง 0 0 0 0 0 3 2 6 5
108 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 0 2 6 5 8
109 บ้านห้วยมุด 0 0 0 0 0 2 2 2 4
110 บ้านน้ำลอด 0 0 0 0 0 2 1 3 3
111 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0 0 2 1 1 3
112 วัดราษฏร์อรุณ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
113 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
114 บ้านสวนจันทน์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
115 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
116 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 บ้านหนองปลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
118 อนุบาลทอรัก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
119 วัดถ้ำเขาล้าน 0 0 0 0 0 1 0 3 1
120 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
121 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
122 วัดมุจลินทาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านยางงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 0 0 3 3 3
125 วัดควน 0 0 0 0 0 0 2 3 2
126 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
127 บ้านคลองระ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
128 วัดนพคุณ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
129 บ้านปากทรง 0 0 0 0 0 0 0 7 0
130 บ้านท้องครก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 168 160 130 458 736 540 417 578 1,693