สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 14 14 13 41 40 13 5 11 58
2 ราชประชานุเคราะห์ 3 10 5 3 18 27 10 2 6 39
3 ชุมชนวัดขันเงิน 9 11 2 22 27 7 3 7 37
4 ชุมชนบ้านเขาหลาง 8 9 3 20 30 8 3 6 41
5 บ้านในเหมือง 8 8 5 21 29 15 13 12 57
6 สหกรณ์พัฒนา 8 5 3 16 20 12 1 13 33
7 อนุบาลพะโต๊ะ 8 4 2 14 22 10 5 6 37
8 บ้านน้ำลอดน้อย 8 1 5 14 17 5 1 2 23
9 บ้านในหุบ 7 3 4 14 23 10 4 6 37
10 วัดแหลมปอ 7 3 3 13 15 3 3 7 21
11 บ้านดวด 7 3 0 10 12 2 1 1 15
12 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 6 5 4 15 20 5 5 6 30
13 วัดปิยะวัฒนาราม 5 6 5 16 26 10 8 8 44
14 พัฒนศึกษา 5 3 7 15 19 14 3 5 36
15 บ้านคลองเหนก 5 1 3 9 15 11 10 8 36
16 ชุมชนวัดหาดสำราญ 4 7 3 14 18 13 4 11 35
17 ภูบดินทร์พิทยาลัย 4 4 5 13 16 7 2 0 25
18 บ้านเขาทะลุ 3 5 1 9 13 6 5 5 24
19 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 3 5 1 9 11 8 7 5 26
20 บ้านไทยพัฒนา 3 4 3 10 9 14 9 6 32
21 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 3 3 3 9 8 5 7 7 20
22 บ้านห้วยกลาง 3 2 8 13 21 5 6 8 32
23 วัดชลธีพฤกษาราม 3 2 3 8 16 7 6 11 29
24 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 3 2 2 7 7 7 5 14 19
25 บ้านสวนสมบูรณ์ 3 2 1 6 12 4 1 5 17
26 บ้านทุ่งคาโตนด 3 1 1 5 7 6 2 4 15
27 บ้านดอนแค 3 0 1 4 8 4 5 4 17
28 บ้านเขาค่าย 2 4 6 12 12 14 8 12 34
29 บ้านห้วยชัน 2 4 4 10 15 10 7 6 32
30 บ้านคู 2 3 3 8 10 4 1 4 15
31 บ้านคลองสง 2 3 1 6 11 5 2 5 18
32 บ้านนาเหรี่ยง 2 2 3 7 8 4 3 5 15
33 วัดสว่างมนัส 2 2 1 5 14 8 6 8 28
34 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 2 2 0 4 4 8 4 10 16
35 อนุบาลเกษมวิทยา 2 1 0 3 5 8 4 8 17
36 บ้านพังเหา 2 0 1 3 5 2 1 2 8
37 สามัคคีวัฒนา 2 0 0 2 13 4 0 1 17
38 บ้านไทรล่า 2 0 0 2 7 4 5 2 16
39 บ้านทับใหม่ 1 2 2 5 9 14 17 11 40
40 บ้านบางหยี 1 2 1 4 9 3 4 5 16
41 บ้านวังปลา 1 2 1 4 6 7 8 8 21
42 บ้านเขาน้อยสามัคคี 1 2 0 3 7 3 2 2 12
43 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 3 5 9 5 3 1 17
44 บ้านเขาตากุน 1 1 3 5 9 3 1 1 13
45 ชุมชนสวี 1 1 2 4 9 3 1 4 13
46 บ้านคลองน้อย 1 1 0 2 6 10 6 5 22
47 วัดราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 4 1 3 7 8
48 วัดพะงุ้น 1 1 0 2 4 0 2 3 6
49 วัดวาลุการาม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
50 บ้านเขาตะเภาทอง 1 1 0 2 3 6 5 6 14
51 บ้านห้วยทับทอง 1 1 0 2 3 5 1 5 9
52 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 0 2 3 7 10 6 8 23
53 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 1 0 2 3 7 4 4 1 15
54 บ้านเล็บกะรอก 1 0 2 3 4 1 3 3 8
55 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 0 1 2 6 4 2 4 12
56 บ้านเขาแงน 1 0 1 2 3 1 3 3 7
57 วัดสมุหเขตตาราม 1 0 1 2 1 4 6 5 11
58 บ้านคลองกก 1 0 0 1 3 10 6 8 19
59 บ้านปากเลข 1 0 0 1 3 2 3 6 8
60 บ้านแพรกแห้ง 1 0 0 1 3 2 2 3 7
61 วัดผุสดีภูผาราม 1 0 0 1 2 2 1 2 5
62 วัดมุจลินทาราม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
63 บ้านแหลมสันติ 1 0 0 1 1 7 3 3 11
64 บ้านต่อตั้ง 0 2 1 3 2 1 4 8 7
65 บ้านเขาล้าน 0 2 0 2 6 3 3 8 12
66 วัดบรรพตวารีเขต 0 2 0 2 1 4 5 5 10
67 วัดเทพนิมิตวนาราม 0 1 1 2 7 1 5 4 13
68 วัดชุมแสง 0 1 1 2 6 4 4 2 14
69 วัดนาทิการาม 0 1 0 1 5 7 4 1 16
70 เอื้ออำพน 0 1 0 1 4 13 2 6 19
71 บ้านในกริม 0 1 0 1 4 4 5 8 13
72 บ้านน้ำตก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
73 บ้านอ่าวมะม่วง 0 1 0 1 2 9 4 3 15
74 บ้านปังหวาน 0 1 0 1 2 7 3 4 12
75 บ้านแก่งกระทั่ง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 1 0 1 1 4 3 3 8
77 ชุมชนวัดธรรมถาวร 0 1 0 1 1 2 7 8 10
78 ประชาเอื้ออารี 0 1 0 1 1 1 1 6 3
79 วัดจันทราวาส 0 1 0 1 1 0 5 2 6
80 วัดนาสัก 0 1 0 1 1 0 2 1 3
81 เทศบาลวัดด่านประชากร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านหนองปลา 0 1 0 1 0 2 1 0 3
83 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 0 0 2 2 6 10 6 13 22
84 บ้านน้ำฉา 0 0 2 2 3 3 5 0 11
85 บ้านหาดทรายรี 0 0 1 1 3 7 3 5 13
86 วัดสุวรรณนิมิต 0 0 1 1 2 2 3 1 7
87 บ้านปากน้ำหลังสวน 0 0 1 1 1 1 2 3 4
88 วัดราชบุรณะ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
89 วัดปากน้ำละแม 0 0 0 0 6 4 0 3 10
90 บ้านสามแยกจำปา 0 0 0 0 3 6 8 10 17
91 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 0 0 0 0 3 2 2 5 7
92 วัดธัญญาราม 0 0 0 0 2 6 3 7 11
93 วัดท้องตม 0 0 0 0 2 2 4 2 8
94 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 2 2 3 2 7
95 วัดวิเวการาม 0 0 0 0 2 2 2 0 6
96 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 2 2 1 4 5
97 วัดเชิงคีรี 0 0 0 0 2 1 5 2 8
98 วัดดอนชัย 0 0 0 0 1 5 6 8 12
99 บ้านหนองปลา(สวี) 0 0 0 0 1 3 2 7 6
100 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 0 0 0 1 3 1 4 5
101 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0 1 2 8 7 11
102 วัดชลธารวดี 0 0 0 0 1 2 4 2 7
103 วัดท่าหิน 0 0 0 0 1 2 0 2 3
104 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 1 1 0 4 2
105 บ้านยางงาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 บ้านดอนนน 0 0 0 0 1 0 3 8 4
107 บุณยสมบัติวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
108 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0 0 4 4 5 8
109 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0 0 4 0 7 4
110 วัดท่าทอง 0 0 0 0 0 3 2 6 5
111 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 0 2 6 5 8
112 บ้านห้วยมุด 0 0 0 0 0 2 2 2 4
113 บ้านน้ำลอด 0 0 0 0 0 2 1 3 3
114 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0 0 2 1 1 3
115 วัดราษฏร์อรุณ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
116 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
117 บ้านสวนจันทน์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
118 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
119 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
120 อนุบาลทอรัก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 วัดถ้ำเขาล้าน 0 0 0 0 0 1 0 3 1
122 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
123 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 0 0 3 3 3
125 วัดควน 0 0 0 0 0 0 2 3 2
126 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
127 บ้านคลองระ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
128 วัดนพคุณ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
129 บ้านปากทรง 0 0 0 0 0 0 0 7 0
130 บ้านท้องครก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 200 178 145 523 816 560 423 579 1,799