หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322 27 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 323 27 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 324 27 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 333 28 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 334 28 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 326 28 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 425 27 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.30-09.00 น
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 426 27 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.30-09.00 น
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 322,323 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 324,325 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 331,332 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 432,433 27 ต.ค. 2559 10.00-16.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 434,435 27 ต.ค. 2559 10.00-16.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 423,424 27 ต.ค. 2559 10.00-16.00 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 2 ห้อง 325,326 27 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ชั้น 3 ห้อง 333,334 27 ต.ค. 2559 10.00-11.30 รายงานตัวที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 09.00-09.30 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางภัทชรี คีรินทร์ โทร. 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]