หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 29 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 29 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 27 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 27 ต.ค. 2559 13.00-16.00 -
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 27 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 27 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00 -
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00 -
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 28 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 28 ต.ค. 2559 13.00-16.00 -
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 29 ต.ค. 2559 09.00-16.00 -
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 29 ต.ค. 2559 09.00-16.00 -
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 28 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 28 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 27 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 27 ต.ค. 2559 09.00-12.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางภัทชรี คีรินทร์ โทร. 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]