หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425-427 29 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425-427 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425-427 27 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435-437 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคารเอนกประสงค์ 27 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435-437 27 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 5 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 5 ห้อง ประชุม 27 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-424 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-424 29 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-424 27 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-434 29 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-434 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-434 27 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง ประชุม 28 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ห้อง ประชุม 27 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางภัทชรี คีรินทร์ โทร. 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]