หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กระบี่

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 52 42 80.77% 5 9.62% 2 3.85% 3 5.77% 52
2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 33 30 90.91% 1 3.03% 2 6.06% 0 0% 33
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 32 26 86.67% 3 10% 1 3.33% 0 0% 30
4 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 42 23 60.53% 9 23.68% 3 7.89% 3 7.89% 38
5 โรงเรียนบ้านบางเหียน 34 20 58.82% 8 23.53% 4 11.76% 2 5.88% 34
6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด 29 19 70.37% 5 18.52% 1 3.7% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 30 18 62.07% 6 20.69% 5 17.24% 0 0% 29
8 โรงเรียนอุตรกิจ 25 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
9 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 38 17 45.95% 13 35.14% 3 8.11% 4 10.81% 37
10 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 24 15 65.22% 4 17.39% 1 4.35% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 30 14 46.67% 10 33.33% 3 10% 3 10% 30
12 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 21 14 70% 5 25% 0 0% 1 5% 20
13 โรงเรียนบ้านทรายขาว 26 14 53.85% 4 15.38% 4 15.38% 4 15.38% 26
14 โรงเรียนบ้านบากัน 28 13 46.43% 8 28.57% 2 7.14% 5 17.86% 28
15 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 21 13 61.9% 6 28.57% 0 0% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 28 12 44.44% 7 25.93% 3 11.11% 5 18.52% 27
17 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 21 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
18 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 19 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
19 โรงเรียนบ้านบางคราม 21 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
20 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านลำทับ 18 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 19 11 61.11% 2 11.11% 2 11.11% 3 16.67% 18
23 โรงเรียนบ้านคลองยวน 17 11 64.71% 1 5.88% 1 5.88% 4 23.53% 17
24 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 21 10 47.62% 6 28.57% 1 4.76% 4 19.05% 21
25 โรงเรียนวัดเขาต่อ 18 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนอนุบาลกานตราช 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 22 9 42.86% 7 33.33% 1 4.76% 4 19.05% 21
29 โรงเรียนบ้านคลองหิน 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านหลังสอด 24 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
31 โรงเรียนคลองพน 16 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนอนุบาลคณาพร 17 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
36 โรงเรียนเทศบาล๑ (ตลาดเก่า) 17 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนบ้านกอตง 15 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
38 โรงเรียนบ้านคลองไคร 18 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 4 23.53% 17
39 โรงเรียนบ้านร่าปู 14 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนบ้านหนองจูด 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านคลองโตนด 20 6 30% 7 35% 4 20% 3 15% 20
42 โรงเรียนบ้านเขาดิน 16 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนอ่าวลึก 19 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
44 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านควนต่อ 16 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
46 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านทับปริก 17 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
48 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 10 5 50% 0 0% 2 20% 3 30% 10
52 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 18 4 25% 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 23 4 18.18% 7 31.82% 3 13.64% 8 36.36% 22
54 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 12 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนวัดโคกยาง 15 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
56 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 11 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนเจริญวิชช์ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 11 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
62 โรงเรียนบ้านนานอก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านควนแดง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านนาปง 9 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 24 3 18.75% 8 50% 1 6.25% 4 25% 16
66 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 13 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
67 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 14 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
68 โรงเรียนบ้านแหลมสัก 11 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
70 โรงเรียนบ้านพระแอะ 14 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนบ้านดินแดง 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านคลองหมาก 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
73 โรงเรียนบ้านหินเพิง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
74 โรงเรียนวัดบ้านนา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านโคกหาร 12 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
79 โรงเรียนวิทยาประชาคม 11 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 11
80 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 10 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
81 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านคลองนิน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านนาพรุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
93 โรงเรียนบ้านควนม่วง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านน้ำจาน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านดินนา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านบางเตียว 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านพรุพี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านหนองกก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 14 1 8.33% 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 12
111 โรงเรียนวัดบางโทง 8 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
113 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนสันติวิทยา 8 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
115 โรงเรียนบ้านบางหอย 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านทับไทร 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
118 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านลิกี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 17 1 6.25% 1 6.25% 5 31.25% 9 56.25% 16
121 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
122 โรงเรียนวัดบางเหลียว 8 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
123 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านควนกลาง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านบกห้อง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
127 โรงเรียนบ้านเกาะปู 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
128 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านโคกคา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านเกาะไทร(ลำทับ) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านหลังโสด 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
138 โรงเรียนบ้้านควนเกาะจันทร์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านในยวน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
143 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนคลองปัญญา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านตลิงชัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านท่านุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านสะพานพน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหินราว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านแหลมตง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนอนุบาลวังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านเกาะจำ 7 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
159 โรงเรียนบ้านพรุเตย 9 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8
160 โรงเรียนบ้านเขางาม 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
161 โรงเรียนบ้านปากหรา 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
162 โรงเรียนบ้านท่ายาง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
163 โรงเรียนบ้านคลองกำ 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
164 โรงเรียนบ้านหนองทะเล 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนวัดเกาะลันตา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านเกาะไทร 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านร่าหมาด 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 11 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 7
171 โรงเรียนบ้านถ้ำเสีอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านเขาพนม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านโคกยอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนวัดพรุเตียว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
185 โรงเรียนบ้านคลองพระยา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านเขาทอง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านนางรอง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
188 โรงเรียนบ้านบางโสก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
190 โรงเรียนบ้านควนใต้ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านควนโอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนวัดช่องแบก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
194 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
195 โรงเรียนบ้านโคกยูง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
196 โรงเรียนบ้านติงไหร 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
197 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
198 โรงเรียนบ้านหาดยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
199 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
200 โรงเรียนบ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
201 โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
202 โรงเรียนบ้านทับพล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
203 โรงเรียนบ้านนาเทา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางภัทชรี คีรินทร์ โทร. 0818913427
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]