สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กระบี่
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 20 7 5 32 42 5 2 3 49
2 เทศบาล 2 คลองจิหลาด 11 5 3 19 19 5 1 2 25
3 อนุบาลกระบี่ 10 10 5 25 30 1 2 0 33
4 ราชประชานุเคราะห์ 1 9 8 5 22 26 3 1 0 30
5 อุตรกิจ 8 3 0 11 18 3 1 1 22
6 บ้านทรายขาว 7 4 4 15 14 4 4 4 22
7 บ้านถ้ำโกบ 7 1 3 11 14 5 0 1 19
8 บ้านห้วยเสียด 5 6 2 13 18 6 5 0 29
9 ราชประชานุเคราะห์2 5 3 1 9 12 7 3 5 22
10 บ้านคลองไคร 5 2 1 8 8 3 2 4 13
11 บ้านย่านอุดม 5 1 2 8 11 2 2 3 15
12 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 5 1 1 7 12 3 0 0 15
13 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 4 10 4 18 23 9 3 3 35
14 บ้านบางเหรียง 4 5 0 9 9 3 0 1 12
15 บ้านทุ่งปรือ 4 4 1 9 15 4 1 3 20
16 บ้านบางเจริญ 4 2 3 9 12 4 1 2 17
17 บ้านร่าปู 4 2 0 6 7 3 0 2 10
18 บ้านบางคราม 4 1 3 8 12 3 3 2 18
19 บ้านห้วยสาร 4 1 2 7 9 0 1 1 10
20 บ้านคลองยวน 3 5 3 11 11 1 1 4 13
21 บ้านลำทับ 3 3 3 9 11 4 1 1 16
22 บ้านหลังสอด 3 3 2 8 9 5 1 4 15
23 บ้านบากัน 3 2 2 7 13 8 2 5 23
24 บ้านบางเหียน 3 1 3 7 20 8 4 2 32
25 ราชประชานุเคราะห์ 37 2 4 0 6 10 2 2 1 14
26 อนุบาลคลองท่อม 2 3 4 9 13 6 0 2 19
27 คลองพน 2 2 1 5 9 4 2 1 15
28 บ้านหนองจูด 2 2 1 5 7 2 1 0 10
29 บ้านท่าประดู่ 2 2 0 4 5 3 1 0 9
30 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 2 2 0 4 4 3 2 1 9
31 บ้านเขาดิน 2 1 5 8 6 6 2 2 14
32 บ้านคลองหิน 2 1 2 5 9 6 1 0 16
33 โชคชัยกระบี่ 2 1 0 3 6 1 0 0 7
34 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 2 1 0 3 4 7 3 8 14
35 บ้านเขาฝาก 2 0 1 3 10 6 1 4 17
36 บ้านคลองแห้ง 2 0 1 3 3 8 1 4 12
37 วิทยาประชาคม 2 0 1 3 3 1 3 4 7
38 เทศบาล 3 ท่าแดง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
39 บ้านโคกหาร 2 0 0 2 3 1 4 2 8
40 บ้านหนองน้ำแดง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
41 อนุบาลลำทับ 1 5 5 11 14 10 3 3 27
42 วัดเขาต่อ 1 5 0 6 10 5 2 1 17
43 บ้านกอตง 1 4 2 7 8 3 3 0 14
44 อิศรานุสรณ์ 1 3 1 5 9 1 0 1 10
45 บ้านนาทุ่งกลาง 1 2 2 5 9 7 1 4 17
46 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1 2 1 4 12 5 2 1 19
47 อนุบาลกานตราช 1 1 1 3 10 2 1 1 13
48 บ้านทับปริก 1 1 1 3 5 3 3 2 11
49 บ้านนานอก 1 1 0 2 4 2 0 0 6
50 โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
51 บ้านไร่ใหญ่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 บ้านดินแดง 1 0 4 5 3 3 2 1 8
53 บ้านไร่พัฒนา 1 0 3 4 5 4 1 1 10
54 บ้านทุ่งครก 1 0 3 4 5 0 2 3 7
55 วัดโพธิ์เรียง 1 0 1 2 4 8 2 2 14
56 บ้านนาปง 1 0 1 2 4 0 2 0 6
57 บ้านคลองหมาก 1 0 1 2 3 3 1 3 7
58 ชุมชนวัดหาดถั่ว 1 0 1 2 2 2 0 1 4
59 วัดโคกยาง 1 0 0 1 4 5 1 3 10
60 เจริญวิชช์ 1 0 0 1 4 3 1 0 8
61 บ้านแหลมกรวด 1 0 0 1 4 2 0 4 6
62 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 1 3 4 1 2 8
63 วัดบ้านนา 1 0 0 1 3 2 1 0 6
64 ชุมชนบ้านเขากลม 1 0 0 1 3 1 2 3 6
65 บ้านเขาแก้ว 1 0 0 1 2 3 1 0 6
66 บ้านห้วยลึก 1 0 0 1 1 3 0 1 4
67 บ้านหินลูกช้าง 1 0 0 1 1 1 1 1 3
68 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 1 1 1 1 3
69 บ้านคลองยาง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านเขาล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 เทศบาล๑ (ตลาดเก่า) 0 3 2 5 8 4 3 1 15
73 บ้านช่องไม้ดำ 0 3 1 4 5 1 0 0 6
74 อนุบาลรามเดชา 0 2 1 3 4 4 1 1 9
75 บ้านพรุดินนา 0 2 1 3 3 5 3 2 11
76 บ้านคลองนิน 0 2 1 3 3 1 0 1 4
77 กิตติวิทยานุสรณ์ 0 1 3 4 17 13 3 4 33
78 อ่าวลึก 0 1 2 3 6 5 3 4 14
79 บ้านควนต่อ 0 1 2 3 5 4 3 3 12
80 บ้านควนแดง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
81 บ้านคลองแรด(คลองพน) 0 1 2 3 3 1 0 1 4
82 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 0 1 2 3 1 6 4 1 11
83 บ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ 0 1 1 2 3 5 2 4 10
84 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 0 1 1 2 3 1 1 0 5
85 เทศบาลคลองท่อมใต้ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
86 บ้านบ่อมะม่วง 0 1 0 1 4 5 0 0 9
87 บ้านแหลมสัก 0 1 0 1 3 4 3 0 10
88 บ้านพระแอะ 0 1 0 1 3 4 1 1 8
89 วัดภูมิบรรพต 0 1 0 1 3 2 0 1 5
90 บ้านคลองใหญ่ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
91 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
92 บ้านควนม่วง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
93 บ้านน้ำจาน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
94 บ้านลิกี 0 1 0 1 1 2 1 1 4
95 บ้านทุ่งเสม็ด 0 1 0 1 1 1 5 9 7
96 คลองท่อมมิตรภาพที่160 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านแหลมโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 3 1
98 บ้านโละใหญ่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
99 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านคลองกำ 0 1 0 1 0 2 3 1 5
101 บ้านเขาเทียมป่า 0 1 0 1 0 1 1 5 2
102 วัดธรรมาวุธสรณาราม 0 0 2 2 5 1 0 0 6
103 บ้านเสม็ดจวน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
104 วัดบางเหลียว 0 0 2 2 1 1 1 2 3
105 อนุบาลคณาพร 0 0 1 1 8 6 3 0 17
106 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 0 1 1 4 6 0 2 10
107 บ้านบกเก้าห้อง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
108 บ้านหนองหลุมพอ 0 0 1 1 2 3 0 2 5
109 บ้านดินนา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
110 วัดไพรสณฑ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 วัดบางโทง 0 0 1 1 1 5 1 0 7
112 บ้านอ่าวลึกน้อย 0 0 1 1 1 4 3 1 8
113 บ้านไหนหนัง 0 0 1 1 1 4 2 1 7
114 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 0 1 1 1 2 1 2 4
115 บ้านควนกลาง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
116 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
117 บ้้านควนเกาะจันทร์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
118 บ้านตลิงชัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 อนุบาลจิตจงรักษ์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
122 บ้านคลองโตนด 0 0 0 0 6 7 4 3 17
123 บ้านห้วยน้ำขาว 0 0 0 0 4 3 1 1 8
124 บ้านหินเพิง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
125 วัดสถิตโพธาราม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
126 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
127 บ้านศาลาพระม่วง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
128 บ้านมะม่วงเอน 0 0 0 0 2 5 0 0 7
129 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 0 0 2 4 2 1 8
130 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
131 บ้านทุ่งพะยอม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
132 บ้านบางเตียว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านทุ่งนุ้ย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านพรุพี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
135 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
136 บ้านหนองกก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 สันติวิทยา 0 0 0 0 1 3 0 2 4
138 บ้านบางหอย 0 0 0 0 1 3 0 1 4
139 บ้านทับไทร 0 0 0 0 1 2 4 0 7
140 บ้านเกาะศรีบอยา 0 0 0 0 1 1 2 2 4
141 บ้านบกห้อง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
142 บ้านเกาะปู 0 0 0 0 1 1 1 1 3
143 บ้านคลองรั้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
145 บ้านโคกคา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 บ้านคลองประสงค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านเจ๊ะหลี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านเขาตั้ง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
149 บ้านหลังโสด 0 0 0 0 1 0 1 2 2
150 บ้านคลองย่าหนัด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 บ้านห้วยน้ำแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 บ้านในยวน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 คลองปัญญา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านท่านุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านสะพานพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหินราว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านแหลมตง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 อนุบาลวังทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 อุทยานศึกษากระบี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านเกาะจำ 0 0 0 0 0 4 3 0 7
162 บ้านพรุเตย 0 0 0 0 0 3 3 2 6
163 บ้านเขางาม 0 0 0 0 0 3 3 0 6
164 บ้านปากหรา 0 0 0 0 0 3 1 2 4
165 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
166 บ้านหนองทะเล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
167 วัดเกาะลันตา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
168 ชุมชนวัดนาเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
169 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0 2 0 1 2
170 บ้านดินแดงน้อย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
171 บ้านร่าหมาด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
172 บ้านถ้ำเสีอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านทุ่งต้นปีก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านทุ่งสูง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 รุ่งอรุณศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 บ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านเขาพนม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านเขาสามหน่วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านโคกยอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 วัดพรุเตียว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านทุ่ง (อ่าวลึก) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
185 บ้านคลองพระยา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
186 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
187 บ้านนางรอง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
188 บ้านบางโสก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
190 บ้านควนใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านควนโอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 วัดช่องแบก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านคลองชะมวง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194 บ้านคลองเตาะ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195 บ้านโคกยูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านติงไหร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านคลองปิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านหาดยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 บ้านห้วยยูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านในช่องมิตภาพที่ ๑๒๓ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 เทศบาลตำบลเขาพนม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านทับพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 บ้านนาเทา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 172 147 522 811 442 212 225 1,465