การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 89.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 73.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 71.62 เงิน 4
5 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 92 ทอง 4
5 บ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 92 ทอง 4
6 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 92 ทอง 4
7 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 92 ทอง 4
8 อนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 92 ทอง 4
9 ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) สพป. กระบี่ 92 ทอง 4
10 คลองปัญญา สพป. กระบี่ 91 ทอง 10
11 บ้านคลองรั้ว สพป. กระบี่ 91 ทอง 10
12 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 91 ทอง 10
13 บ้านทุ่งพะยอม สพป. กระบี่ 79 เงิน 13
14 บ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 79 เงิน 13
15 บ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 79 เงิน 13
16 กิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 78 เงิน 16
17 วัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ 78 เงิน 16
18 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 18
19 บ้านพระแอะ สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 91 ทอง 5
6 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ 91 ทอง 5
7 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 91 ทอง 5
8 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 89 ทอง 8
9 บ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 77 เงิน 9
10 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 77 เงิน 9
11 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 77 เงิน 9
12 บ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ - -
13 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ - -
14 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ - -
15 เทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ 88 ทอง 5
6 เทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม
7 บ้านควนแดง สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 84 ทอง 4
5 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 84 ทอง 4
6 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 83 ทอง 6
7 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 82 ทอง 7
8 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 82 ทอง 7
9 บ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 80 ทอง 9
10 วัดโคกยาง สพป. กระบี่ 80 ทอง 9
11 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ - -
12 วัดบางเหลียว สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกยาง สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลำทับ สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 84 ทอง 4
5 บ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 83 ทอง 5
6 บ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 83 ทอง 5
7 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 79 เงิน 7
8 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 79 เงิน 7
9 กิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 78 เงิน 9
10 บ้านคลองหมาก สพป. กระบี่ 78 เงิน 9
11 บ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 78 เงิน 9
12 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ 78 เงิน 9
13 บ้านโคกยอ สพป. กระบี่ 78 เงิน 9
14 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 78 เงิน 9
15 บ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม
16 บ้านทุ่งคา สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม
17 บ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม
18 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 87 ทอง 4
5 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 86 ทอง 5
6 บ้านน้ำจาน สพป. กระบี่ 84 ทอง 6
7 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 84 ทอง 6
8 โชคชัยกระบี่ สพป. กระบี่ 84 ทอง 6
9 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 82 ทอง 9
10 บ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 82 ทอง 9
11 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 82 ทอง 9
12 วัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ 82 ทอง 9
13 อิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 82 ทอง 9
14 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 80 ทอง 14
15 บ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 80 ทอง 14
16 บ้านพระแอะ สพป. กระบี่ - -
17 วัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 84 ทอง 4
5 อนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 84 ทอง 4
6 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 83 ทอง 6
7 บ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 82 ทอง 7
8 อ่าวลึก สพป. กระบี่ 81 ทอง 8
9 บ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 78 เงิน 9
10 อนุบาลคณาพร สพป. กระบี่ 77 เงิน 10
11 บ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 11
12 บ้านเขาตั้ง สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ - -
4 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 82 ทอง 4
5 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 78 เงิน 5
6 วัดบางโทง สพป. กระบี่ 77 เงิน 6
7 บ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 75 เงิน 7
8 บ้านคลองหวายเล็ก สพป. กระบี่ 74 เงิน 8
9 บ้านอ่าวลึกน้อย สพป. กระบี่ 74 เงิน 8
10 อนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 71 เงิน 10
11 บ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ - -
12 บ้านบกเก้าห้อง สพป. กระบี่ - -
13 บ้านพระแอะ สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 91.40 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 82.30 ทอง 4
5 วัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 81.30 ทอง 5
6 บ้านควนแดง สพป. กระบี่ 80 ทอง 6
7 บ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 80 ทอง 6
8 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 79 เงิน 8
9 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 77.60 เงิน 9
10 บ้านควนต่อ สพป. กระบี่ 76 เงิน 10
11 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 75.30 เงิน 11
12 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ - -
13 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ - -
14 พระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ - -
15 วัดบางเหลียว สพป. กระบี่ - -
16 เทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 88.70 ทอง ชนะเลิศ
2 อิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 85.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลอ่าวลึกใต้ สพป. กระบี่ 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจริญวิชช์ สพป. กระบี่ 80.70 ทอง 4
5 บ้านนานอก สพป. กระบี่ 74 เงิน 5
6 บ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 6
7 บ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 67.70 ทองแดง 7
8 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 66.70 ทองแดง 8
9 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 66.30 ทองแดง 9
10 กิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 10
11 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 10
12 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 12
13 บ้านทุ่งครก สพป. กระบี่ 59 เข้าร่วม 13
14 อนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 56.70 เข้าร่วม 14
15 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 396
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 83 ทอง 4
5 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 81 ทอง 5
6 บ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 86.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 79.70 เงิน 4
5 บ้านบากัน สพป. กระบี่ 79.30 เงิน 5
6 บ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 78.70 เงิน 6
7 บ้านควนแดง สพป. กระบี่ 78.30 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 78 เงิน 8
9 บ้านร่าปู สพป. กระบี่ 77.70 เงิน 9
10 วัดโคกยาง สพป. กระบี่ 73 เงิน 10
11 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 72 เงิน 11
12 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 71.70 เงิน 12
13 บ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 72.40 เงิน 4
5 บ้านเขาทอง สพป. กระบี่ 68.40 ทองแดง 5
6 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 334
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 83.70 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ - -
3 บ้านหลังสอด สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 332
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยกระบี่ สพป. กระบี่ 92.70 ทอง ชนะเลิศ
2 อิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ 87.70 ทอง 4
5 อนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 82.70 ทอง 5
6 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 82 ทอง 6
7 บ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 79.70 เงิน 7
8 บ้านนานอก สพป. กระบี่ 79 เงิน 8
9 บ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 79 เงิน 8
10 อนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 79 เงิน 8
11 บ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 78.70 เงิน 11
12 บ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 78 เงิน 12
13 บ้านบางหอย สพป. กระบี่ 76.70 เงิน 13
14 บ้านหนองทะเล สพป. กระบี่ 75 เงิน 14
15 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 74.30 เงิน 15
16 วัดโคกยาง สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 85.60 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกอตง สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 86 ทอง 4
5 บ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรกิจ สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 343
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 317
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

รหัสกิจกรรม : 326
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน