สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำเสีอ สพป. กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม และ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงบงกช   แสงมณี
 
1. นางสาวสุนันทา   คำมี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงณฐิกา   แซ่มุ้ง
2. เด็กชายสุธาศิน   สุทธิชาติ
 
1. นายพิษณุ   วิทยา